Nieuws - 1 februari 2001

Zodiac verdeeld over interfaculteit

Zodiac verdeeld over interfaculteit

Het departement dierwetenschappen is verdeeld over het plan om te fuseren met de faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht. De zo?logische leerstoelgroepen hebben laten weten dat zij tegen de vorming van een interfaculteit zijn. 'Dat zou alleen maar 'extra rompslomp' opleveren', meent de een. 'Een fusie zou de samenwerking makkelijker maken', stelt de ander.

Hoogleraar-directeur prof. dr. ir. Pim Brascamp en de Utrechtse decaan prof. dr. Albert Cornelissen hebben een plan gepresenteerd waarin het Wageningse departement fuseert met de Utrechtse faculteit tot een interfaculteit, met ??n bestuur, ??n budget en ??n onderwijssysteem. Volgens hoogleraar Experimentele dierkunde prof. dr. ir. Johan van Leeuwen is een interfaculteit niet in het belang van de zo?logische leerstoelgroepen. De groepen verzorgen veel onderwijs voor de Wageningse opleidingen Biologie en Voeding van de mens. Van Leeuwen: "Dat is niet de core business van een interfaculteit, maar w?l van ons."

Hoogleraar diervoeding en wetenschappelijk directeur van onderzoekschool WIAS (Wageningen Institute for Animal Sciences), prof. dr. ir. Seerp Tamminga, is 'neutraal' over het plan: "Een plus is dat er is winst te behalen is door samen te werken in het onderwijs. Aan de minkant van het plan staat dat een innige samenwerking met Utrecht onvermijdelijk ten koste gaat van de samenwerking binnen Wageningen Universiteit." Op het onderzoeksvlak ziet Tamminga weinig voordelen van een fusie. Verscheidene visitatiecommissies hebben geadviseerd het Wageningse WIAS niet te laten fuseren met de Utrechtse tegenhanger GSAH. De samenwerking tussen de twee was volgens de visitatiecommissie al goed, een fusie zou alleen maar 'extra rompslomp' opleveren. Als voordeel van een eventuele interfaculteit ziet Tamminga dat de kenniseenheid Dier van Wageningen UR evenwichtiger van samenstelling wordt. "Door de academische krachten te bundelen kunnen we een beter tegenwicht bieden tegen de marktgerichte krachten van ID-Lelystad. Daardoor krijgen we meer evenwichtige verhoudingen in de kenniseenheid."

'Dier' is de meest complexe kenniseenheid van Wageningen UR. De eenheid bestaat uit de faculteit diergeneeskunde in Utrecht, ID-Lelystad, het Praktijkonderzoek Veehouderij en het departement Dierwetenschappen van Wageningen Universiteit. Het departement is de kleinste partner, de Utrechtse faculteit en ID-Lelystad zijn vier tot vijf keer groter.

Etholoog prof. dr. Berry Spruyt ziet vooral voordelen in de fusie. Hij werkt nu al deels voor Wageningen en deels voor Utrecht. "Er gaan nu al veel mensen heen en weer tussen Wageningen en Utrecht. Utrechters geven onderwijs in Wageningen en andersom. De samenwerking zou een stuk makkelijker gaan in een interfaculteit. Nu moeten we nog allerlei moeilijke rekensommen maken over wederzijdse kosten. E?n kanttekening: De interfaculteit moet wel voordelen opleveren op de werkvloer. Het moet er niet bureaucratischer op worden." | K.V.