Organisatie - 1 januari 1970

Zodiac krijgt eigen plek op De Born

Het departement Dierwetenschappen verhuist over vier jaar met zijn proeffaciliteiten naar een eigen plek op De Born. De dierwetenschappers krijgen op het complex waarschijnlijk een nieuw te bouwen onderkomen tussen het voormalige ATO-gebouw (nu Agrotechnology & Food Innovations) en de Wageningse nieuwbouwwijk Noordwest. Dit maakte ir Kees van Ast, vice-voorzitter van de raad van bestuur, op 22 april bekend tijdens een presentatie van de nieuwbouwplannen van Wageningen UR.

,,We gaan al onze gebouwen in het westen van Wageningen op termijn afstoten. De dierwetenschappers van Zodiac zullen als laatste verhuizen. Dat is nodig, want met de gemeente willen we op die locatie woningbouw realiseren waarmee we de nieuwbouw op De Born willen financieren’’, aldus Van Ast. De geraamde kosten van die nieuwbouw zijn 180 miljoen euro.
Medio 2007 zijn vrijwel alle universiteitsmedewerkers gehuisvest op De Born. Alleen het bestuurscentrum (Costerweg), de aula (5 Meiplein), het Herbarium Vadense (Arboretumlaan) en het departement Maatschappijwetenschappen (De Leeuwenborch, Hollandseweg) blijven in de stad zitten.
De plannen voor de nieuwbouw van Zodiac achter op De Born zijn nog niet uitgewerkt. Ing. Peter Mekking, bouwpastoor van de dierwetenschappers, is blij dat de onderzoekers bij de proefaccommodaties gehuisvest zullen worden, en niet in een extra verdieping in het Forumgebouw. ,,Alleen voor het onderwijs zal men iets verder moeten lopen.’’
De proefaccommodaties worden in omvang flink kleiner dan nu, alleen de proeffaciliteit voor vissen blijft gelijk in omvang. De proeffaciliteiten voor varkens en pluimvee slinken tot tachtig procent van de huidige omvang en van het proefbedrijf voor rundvee blijft slechts twintig procent over. Mekking: ,,Het IMAG heeft zich teruggetrokken uit proefbedrijf De Ossenkampen en we staan er nu alleen voor. We gaan waarschijnlijk terug van 100 naar 25 stuks melkvee.’’
De overige nieuwbouw op De Born bestaat uit het Forumgebouw, waarin zeventig procent van de onderwijsfaciliteiten geconcentreerd worden, het Atlasgebouw (Environmental Sciences Group), een nieuw gebouw op de westvleugel van Plant Research International (Plant Sciences Group) en enkele gebouwen rond het Technotron (Agrotechnology & Food Sciences Group). | G.v.M.