Nieuws - 1 januari 1970

Zin van het leven: genieten

Voor de meeste Wageningse studenten is de zin van het leven gelukkig zijn en genieten van elke dag. Voor achttien procent geeft leven in relatie met god het leven zin. Dat blijkt uit een enquête van de christelijke studentenvereniging Navigators.

De Navigators hielden in de week voor Pasen een enquête onder bewoners van studentenflats. ,,We wilden eens horen wat anderen voor geloofsleven hebben’’, legt Nienke Verkerk van de Navigators uit. Bijna honderd mensen vulden de vragenlijst in. Driekwart was (oud-)student aan Wageningen Universiteit.
De helft van de Wageningse studenten heeft niks met god. Ze zien de bijbel als wereldliteratuur over normen en waarden en zijn op zoek naar innerlijke vrede en geluk. Verder blijken mannen vaker dan vrouwen op zoek te zijn naar waarheid.
Gevraagd naar hoe ze zichzelf zien met betrekking tot religie antwoordt een kwart dat ze in zichzelf geloven. Nog een kwart vindt dat god niet bestaat. Tweeëndertig personen uit de steekproef noemen zich christen.
De studenten die religieus zijn hebben daar niet altijd bewust voor gekozen. Opvallend is dat vrouwen minder vaak bewust een religie hebben gekozen dan mannen. Verkerk vindt het jammer als mensen niet bewust kiezen. ,,Het is belangrijk dat je weet waar je in gelooft.’’
De studenten van Wageningen Universiteit blijken geen vreselijke tobbers: slechts achttien procent denkt vaak na over de zin van het leven. Bij de studenten die elders een opleiding volgens is dat veertig procent.
De slotvragen van de enquête gingen over de betekenis van Pasen. Voor dertig procent van de respondenten heeft Pasen te maken met de opstanding van Jezus. De rest ziet het meer als een vrije dag, eventueel door te brengen met familie.
De Navigators zijn blij dat spiritualiteit wel leeft onder studenten. Bovendien gooide tijdens de enquêtes bijna niemand de deur dicht. ,,Iedereen wilde er wel over praten. Voor ons was het leerzaam om te zien dat er mensen zijn die zeggen christen te zijn maar dat anders beleven dan wat wij als christelijk ideaal zien’’, aldus Verkerk. De actie was niet bedoeld om mensen te overtuigen van het eigen geloof. Verkerk: ,,Dat kan namelijk niet. Mensen moeten zelf op zoek gaan.’’
De vereniging denkt de enquête volgend jaar te gaan herhalen. | Y.d.H.