Nieuws - 1 januari 1970

Zilvervloot vertraagd

Veel Wageningse onderzoekers zien al maanden uit naar goed nieuws uit Den Haag. Daar verdelen beleidsmakers van het Centraal Planbureau en verschillende ministeries 140 miljoen euro van het Fonds Economische Structuurverbetering. Het lijkt erop dat een flink deel van het geld naar Wageningen komt.

Rector prof. Martin Kropff verwacht dat ongeveer de helft van de pot naar Wageningse thema's gaat. Voor het Wageningen Centre for Food Sciences (WCFS) ligt 33 miljoen te wachten, voor het nieuwe topinstituut Groene genetica 20, en voor de ontwikkeling van een aardappel die resistent is tegen aardappelziekte fytoftora 12 miljoen.
De betrokken onderzoekers en beleidsmakers waren begin december al vol verwachting van het Nationaal Innovatie Event, waar premier Balkenende zou bekendmaken wie er in de prijzen waren gevallen. Maar Balkenende bleef stil.
Daar lijken twee redenen voor. De eerste is dat het Centraal Planbureau, dat alle voorstellen beoordeelde, bepaald niet enthousiast was over de kwaliteit van de plannen. Van de 25 ingediende voorstellen van universiteiten en bedrijven kreeg er maar één een dikke voldoende: de ontwikkeling van een fytoftora-resistente aardappel door Wageningen UR en een aantal bedrijven. De indieners van dat plan hebben al te horen gekregen dat ze zeker zijn van financiering.
Negen andere voorstellen kregen een zesmin. Het planbureau adviseerde de regering om de indieners van de voorstellen huiswerk te geven, en de plannen bij te stellen. Insiders denken te weten dat er ook politieke redenen zijn voor de vertraging: andere ministeries kijken jaloers naar het bovenmatig grote deel van het geld dat naar de groene sector gaat.
In maart worden de resultaten van het politieke spel duidelijk. Het Centraal Planbureau brengt naar verwachting op 1 maart een nieuw advies uit over de projecten die eerder een zesmin kregen. Op basis van het nieuwe advies neemt de regering een besluit. Dan wordt duidelijk of de zilvervloot echt aanmeert in Wageningen. / KV