Nieuws - 15 mei 2008

Zijn er geen actieve studenten meer?

De Wageningse studentenvakbond WSO heeft grote moeite met het vinden van bestuursleden (zie WSO heeft nog geen nieuwe bestuursleden). En het is niet de enige organisatie die met dit probleem kampt. Ook de fracties in de studentenraad en introductiecommissie CAID kunnen moeilijk aan mensen komen. Wat is er aan de hand met de Wageningse student?

opinie_0_543.jpg
Niek Stadhouders, tweedejaars Biologie, niet actief in een Wageningse organisatie
‘Als ik naar mezelf kijk moet ik eerlijk zeggen dat ik er geen behoefte aan heb om actief te zijn naast mijn studie. Ook veel van mijn jaargenoten zijn niet zo actief. Misschien dat we daardoor juist meer tijd aan onze studie besteden, wat natuurlijk niet slecht is. Waarom organisaties moeite hebben met het vinden van vinden van studenten zou ik zo eigenlijk niet weten, maar het ligt waarschijnlijk meer aan de instelling van de student zelf dan aan externe factoren zoals de druk om af te studeren om financiële redenen.’

Leonoor de Weger, eerstejaars Levensmiddelentechnologie, actief bij studievereniging Nicolas Appert[img]
‘We hebben in Wageningen relatief veel verenigingen in vergelijking met het aantal studenten. Dan is het eigenlijk niet zo gek dat we met een tekort aan actieve studenten zitten. Een manier om dit op te lossen zou natuurlijk zijn door nog meer studenten te trekken. En ik denk dat het goed is dat de universiteit studenten stimuleert om actief te zijn door middel van de Financiële Ondersteuning voor Studenten.
Misschien kan de universiteit nog meer verzinnen om studenten te motiveren, maar een groot gedeelte van de motivatie moet toch uit de student zelf komen. Je doet het tenslotte voor jezelf. Organisaties zouden zichzelf wel wat meer moeten profileren. Soms hoor ik de naam van een organisatie vallen maar weet ik absoluut niet wat ze doen.’

Tine Depaepe, vierdejaars Plantenbiotechnoloog, actief bij de internationale bemiddelingsorganisatie AIESEC[img]
‘Ook bij AIESEC hebben we problemen met de werving van nieuwe mensen. Normaal hopen we per functie in ieder geval twee sollicitanten te krijgen maar die luxe hebben we niet meer. Ook vestigingen van ons door het land heen herkennen dit probleem. Ik denk dat veel organisaties van hun stoffige imago afmoeten en meer moeten stoeien met moderne manieren van promotie die de nieuwe student aanspreken. Sommige studenten zijn bijvoorbeeld totaal niet bezig met zaken naast hun studie. Die kun je erbij betrekken door meer nadruk te leggen op wat je leert als je deel uitmaakt van een organisatie. Wellicht dat meer geld voor beurzen of een andere manier van compensatie zouden werken maar ik zou het toch eerst proberen met uitvoerige en moderne promotie.’

Si Lui, masterstudent Leisure, Toerism and Environment, was actief bij de Wageningse Studenten Koor- en Orkestvereniging (WSKOV)[img]
‘Ik denk dat het probleem vooral ligt bij de tijdsbesteding die sommige besturen eisen. Vooral de fulltime functies zijn niet weggelegd voor internationale studenten. De kosten die komen kijken bij een jaar een bestuursfunctie op je nemen zijn vooral voor studenten die niet uit de EU komen erg hoog. We betalen namelijk bijna zeven keer zoveel collegegeld als onze Nederlandse medestudenten. Voor veel internationale studenten is dat een reden om niet deel te nemen aan het studentenleven maar zich honderd procent te richten op het studeren. Daarnaast kunnen we ook erg in de knoei komen met de IND als we niet doorstuderen. Er zijn voorbeelden van studenten die niet konden laten zien dat ze genoeg inkomsten kregen uit bestuursfuncties. Hierdoor moesten ze bijna het land verlaten. Dit maakt het allemaal niet toegankelijker voor internationale studenten. De universiteit zou hier wellicht wat meer aandacht aan kunnen besteden.’

Mirjam van Groen, zevendejaars Internationale ontwikkelingsstudies en oud-bestuurslid van Unitas[img]
‘Wat mij betreft past het allemaal in de huidige trend van prestatiebeurzen en snel afstuderen. Studenten zijn daardoor minder bereid te investeren in zaken die op het eerste gezicht niet zo belangrijk lijken. De focus ligt dan op het zo snel mogelijk afstuderen. Ik heb zelf ontzettend veel geleerd van een jaar bestuur en heb er dan ook nooit spijt van gehad. Je doet allemaal vaardigheden op die je niet opdoet tijdens het studeren, vaardigheden die straks wanneer ik een baan heb zeker van pas zullen komen. De universiteit zou studenten meer moeten stimuleren om actief te worden naast de studie. Niet alleen door financiële ondersteuning, maar ook door er studiepunten voor te geven. En verengingen moeten zich beter realiseren dat ze zich ook moeten richten op de jongere studenten. Je moet vanaf het begin mensen betrekken in je activiteiten. Dezelfde mensen kun je later werven voor een bestuursfunctie. Je moet een soort kweekvijver maken dus. Het organiseren van laagdrempelige activiteiten en de juiste begeleiding door ouderejaars zou al een hoop compenseren, denk ik.’

Ayolt Mansholt, zevendejaars Internationaal land- en waterbeheer, drie jaar intensief actief geweest bij studentenvereniging KSV St. Franciscus[img]
‘Vooral in mijn eerste jaren had ik wel tijd genoeg om actief te zijn, maar naarmate ik vorderde in mijn studie werd het steeds lastiger met alle deadlines die ik moest halen. Ik ben zelf een groot voorstander van flexibiliteit in de studie. Gelukkig is in Wageningen genoeg flexibiliteit te vinden. In Utrecht moet je bijvoorbeeld bij sommige studies in één jaar al je vakken halen anders heb je een probleem.
In mijn jaren bij KSV waren er ook schommelingen in de belangstelling, maar het gaat nu juist erg goed. De invoering van een goede FOS-regeling heeft ervoor gezorgd dat meer studenten actief werden, dus dat is een goede ontwikkeling geweest. Verder bepaalt het imago van een organisatie of commissie of studenten eraan willen deelnemen. Heeft een commissie een stoere en motiverende uitstraling, dan zul je altijd zien dat er meer studenten op afkomen. Mijn advies richting verenigingen is om te zorgen voor een hechte binding en saamhorigheid tussen de leden. Dit zorgt ervoor dat leden langer lid blijven en ook met meer motivatie dingen doen.’