Nieuws - 15 december 2011

Zijlstra komt masterstudenten tegemoet

Per 1 september 2012 wil staatssecretaris Zijlstra de basisbeurs voor masterstudenten afschaffen. Maar voor studenten die al zijn begonnen aan een twee- of driejarige masteropleiding komt er misschien een overgangsregeling.

De bewindsman zei dit vanochtend in de Studentenkamer, het halfjaarlijkse overleg met studentenorganisaties ISO en LSVb. Veel meer wilde hij er niet over kwijt.

De overgangsregeling zou bijvoorbeeld kunnen gaan gelden voor studenten die in september 2010 aan hun driejarige masteropleiding geneeskunde begonnen. Zij mochten er toen vanuit gaan dat zij drie jaar lang een basisbeurs zouden ontvangen. Zijlstra's voorstel voor een sociaal leenstelsel in de masterfase werd pas in het najaar van 2010 bekend.

Maar ook studenten aan tweejarige b├Ęta- of researchmasters die dit collegejaar begonnen vallen mogelijk onder de regeling. Zij zouden hun basisbeurs anders halverwege de rit verliezen.

De Raad van State heeft het kabinet gisteren geadviseerd over het wetsvoorstel waarin de invoering van dit leenstelsel en het inkorten van het ov-recht worden geregeld. Binnenkort gaat dat advies naar de Tweede Kamer.