Wetenschap - 17 mei 2001

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim

Een overzicht van het ziekteverzuim bij de verschillende onderdelen van Wageningen UR. De raad van bestuur heeft een discussienota over het ziekteverzuim gestuurd aan de ondernemingsraden van DLO en de universiteit. In de nota staan voorstellen om het ziekteverzuim te verlagen. Zo zou er meer aandacht moeten komen voor 'stressmanagement'. De ondernemingsraad van de universiteit heeft het bestuur laten weten dat zij meer concrete plannen wil zien om het ziekteverzuim te verlagen. | K.V. illustratie Hans Weggen