Nieuws - 1 januari 1970

Ziekteverwekker kastanje bijna bekend

Een op de drie Nederlandse kastanjebomen is ziek, meldde de werkgroep Aesculaap vorige week. De groep onder leiding van praktijkonderzoekster dr. Marijke Dijkshoorn jaagt al maanden op de ziekteverwekker.

Hebben jullie hem al?
‘We denken van wel, maar we hebben het bewijs nog niet helemaal geleverd. We denken dat het gaat om een bacterie uit de groep van de Pseudomonas syringae. We hebben die bacterie in alle zieke bomen gevonden, en hij blijkt in het laboratorium ook bloedingen te veroorzaken in zaailingen van kastanje. Maar om echt aan te tonen dat hij de dader is, moeten we volgens de regels de ziekteverwekker ook weer isoleren uit nieuwe zieke bomen. We wachten daarom nog op resultaten van proeven op volwassen bomen om helemaal zeker te zijn.
Een aantal andere potentiële oorzaken kunnen we inmiddels wel zo goed als uitsluiten. We hebben goed gekeken of het een vorm van fytoftora zou kunnen zijn. Veel deskundigen dachten daaraan. Maar we hebben daarvoor geen spoor van bewijs kunnen vinden. We hebben ook gekeken naar virussen en schimmels. Eén virus komt wel in alle zieke bomen voor, maar die zit ook in gezonde bomen. Niets wijst erop dat we de dader in die hoek moeten zoeken.’

Zijn er vergelijkbare ziekteverwekkers?
'Ja, er zijn verschillende soorten pseudomonas die ziektes veroorzaken bij planten. Er is er één waarvan we denken dat hij op onze verdachte lijkt, die veroorzaakt bacteriekanker bij kersenbomen.'

Helpt het de kastanjebomen dat jullie de oorzaak nu in beeld hebben?
'Vooralsnog niet. We weten nog niets over de verspreiding van de ziekteverwekker, en hebben geen goede manier om de ziekte aan te pakken of te beheersen.'

In oktober presenteren jullie de bevindingen aan de minister, en dan?
‘We hopen dat we geld krijgen voor vervolgonderzoek. We zullen in ons rapport ook aanbevelingen doen, maar of daar geld voor komt is niet aan ons. Dat moet het ministerie van LNV besluiten.’ / KV