Nieuws - 18 januari 2007

Ziekteresistentie kippen genetisch bepaald

De gevoeligheid van kippen voor infecties in de darmen is voor een groot deel genetisch bepaald. Dat blijkt uit het promotieonderzoek dat drs. Saskia van Hemert heeft uitgevoerd bij de Animal Sciences Group.

De promovenda onderzocht bij kippen uit verschillende foklijnen de reactie van darmcellen op de ziektes malabsorptie syndroom en salmonella. Deze darminfecties komen vaak voor bij jonge kippen. Omdat de EU-wetgeving het gebruik van antibiotica beperkt, proberen onderzoekers de resistentie van de kippen tegen deze ziektes te verbeteren. Daarvoor moeten ze eerst de achterliggende mechanismen leren kennen.
Van Hemert vergeleek in haar onderzoek een gevoelige kippenlijn met een resistente groep kippen. ‘Ik analyseerde de verandering in hoeveelheid RNA na het toedienen van ziekteverwekkers. Dit geeft een beeld van de eiwitten die aangemaakt worden als reactie op de infectie.’
In plaats van een algemene afweerreactie op de darminfectie zag ze bij de twee kippenlijnen verschillende reacties van de genen die een rol spelen in ontstekings- en immuunprocessen. Ook vond Van Hemert in de darmen van de kippen verschillende aantallen immuuncellen.
Met deze bevindingen heeft Van Hemert aangetoond dat de weerstand van kippen niet alleen beïnvloed wordt door omgevingsfactoren zoals voedsel, maar ook afhankelijk is van de genen die betrokken zijn bij ontstekings- en immuunprocessen. ‘Welke genen nu precies de oorzaak zijn van de resistentie, kan ik echter niet zeggen. Dat is een volgende stap’, zegt Van Hemert.
Wel duidelijk is dat de genetische achtergrond van kippen grote invloed heeft op ziekteverschijnselen. ‘Er zijn meer verschillen dan overeenkomsten in genexpressies in de darm tussen de kippenlijnen. Deze grote verschillen waren tot nu toe onbekend.’ / Laurien Holtjer

Saskia van Hemert promoveert op 31 januari bij prof. Martien Groenen, hoogleraar bij de leerstoelgroep Fokkerij en Genetica.