Nieuws - 10 mei 2007

Ziekenhuisbacterie springt ook van koe naar mens

De gevreesde ziekenhuisbacterie MRSA blijkt ook overdraagbaar tussen koeien en mensen. Onderzoekers uit Boedapest, Lelystad en Utrecht beschrijven in het tijdschrift Emerging Infectious Disease het eerste gedocumenteerde optreden van deze uitwisseling.

De onderzoekers baseren de overdracht van methicilline-resistente Staphylococus aureus (MRSA), de bacterie die niet meer gevoelig is voor gebruikelijke antibiotica, op analyses van melkmonsters die tussen 2002 en 2004 zijn genomen op een Hongaars melkveebedrijf. Hierin werden meerdere MRSA-stammen aangetroffen. In de keeluitstrijkjes die vervolgens werden genomen bij twaalf mensen die op dit bedrijf in nauw contact waren geweest met de koeien, werd in één geval ook een MRSA-stam aangetoond.
Met behulp van moleculaire PCR-typeringtechniek kon worden vastgesteld dat deze stam zo verwant is met een van de stammen in de melk, dat er sprake moet zijn van transmissie. In welke richting de overdracht heeft plaatsgevonden – van mens op koe of van koe op mens – kon niet worden vastgesteld.
Dat de MRSA-bacterie van mens en dier kan overspringen was al bekend van onder meer honden, paarden en varkens. De onderzoekers vermoeden dat er in dit geval een relatie bestaat met het gebruik van antibiotica waarmee op het bedrijf uierontsteking (mastitis) werd behandeld. ‘Verschillende koeien testen positief op MRSA, wat er op wijst dat MRSA wijdverspreid op het bedrijf voorkomt’, zo stellen ze in het tijdschrift.
Het risico dat MRSA-bacteriën zich vanuit melkvee naar de bevolking verspreidt schatten de onderzoekers laag in. ‘In het algemeen bestaat er geen risico zolang er geen rauwe melk wordt geconsumeerd. Echter, mensen in nauw contact met MRSA-geïnfecteerd melkvee, waaronder dierenartsen, boeren, melkers en medewerkers van slachthuizen, kunnen vanuit deze bron besmet raken’, zo schrijven ze.
Ook in Nederland worden antibiotica ingezet tegen uierontsteking en is de MRSA-bacterie incidenteel aangetroffen bij melkgevende koeien en in rauwe melk. Vanuit de Animal Sciences Group was prof. Jaap Wagenaar, tevens hoogleraar Klinische infectiologie in Utrecht, betrokken bij het onderzoek. Hij was in verband met een verblijf in het buitenland niet beschikbaar voor commentaar.