Nieuws - 1 januari 1970

Ziekenfonds

Ziekenfonds

Ziekenfonds

In het artikeltje Muizenissen in Wb 3 van 21 januari las ik tot mijn verbazing dat noch de afdeling Personeelszaken van ID-DLO, noch de verzekeraar (die volgens Jan Vennema zo gemeen is als rattenkruit), noch het ziekenfonds Vennema met zekerheid konden vertellen wat er met zijn ziekenfondsverzekering gebeurt als hij eerst met FPU en later met pensioen gaat

Nou, ik kan Vennema geruststellen: ik weet het wel. Vennema, bel de Ziekenfondsraad in Amstelveen (020-3475431), vraag naar de heer L.F.W. Schenk en je krijgt een duidelijk antwoord

Om de rest van de Wb-lezers m/v nu niet met slapeloze nachten op te schepen wil ik op voorhand het antwoord van Schenk (vertaald in onambtelijke taal) hier al wel verklappen

In art.1 onder z van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw staat vermeld dat diegene die met vervroegd pensioen gaat en de dag daarvoor ziekenfondsverzekerde was, met ingang van het vervroegde pensioen ziekenfondsverzekerde blijft

Op de dag dat hij 65 jaar wordt vindt een drie-uit-vijf-toetsing plaats, dat wil zeggen dat Vennema tussen zijn 60e en zijn 65e tenminste 3 x 365 dagen ziekenfondsverzekerde moet zijn geweest

In het bevestigende geval mag hij ziekenfondsverzekerde blijven. Is dat niet het geval, maar is zijn belastbaar inkomen lager dan 39.550 gulden, dan kan hij aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een verklaring vragen. Met deze verklaring kan hij zich aanmelden bij een ziekenfonds

Is zijn inkomen hoger dan die 39.550 gulden, dan wil ik Vennema suggereren om eens met de collectieve ziektekostenverzekeringsaanbieders (ANOZ, Univo) te gaan praten, of hij na beƫindiging van de ziekenfondsverzekering probleemloos bij diezelfde maatschappij particulier verzekerd kan worden

Met het bovenstaande hoop ik de muizenissen middels informatie te hebben weggeblazen, al had dat ook middels kruit kunnen gebeuren. Rattenkruit bijvoorbeeld