Nieuws - 1 januari 1970

Zeven miljoen voor onderzoek fytoftora

Zeven miljoen voor onderzoek fytoftora

Zeven miljoen voor onderzoek fytoftora


De Kenniseenheid Plant van Wageningen UR krijgt van het ministerie van LNV
zeven miljoen euro voor onderzoek naar de aardappelziekte fytoftora. Dit
maakte het ministerie maandag 13 januari bekend. Doel van het onderzoek is
het vinden van duurzame oplossingen voor de beheersing van de ziekte.
Landbouwminister Veerman stelt het geld gespreid over een periode van vier
jaar beschikbaar. Wageningen Universiteit, Plant Research International
(PRI) en Praktijkonderzoek Plant en Omgeving kunnen nu gezamenlijk aan de
slag met het vorig jaar door hen opgestelde parapluplan, waarin wordt
gewerkt aan duurzame oplossingen voor de beheersing van fytoftora. Het plan
is besproken met bedrijven in de aardappelsector maar was wegens geldgebrek
totnogtoe op de plank blijven liggen. Door de bijdrage van het ministerie
en eerder toegekende fondsen voor genomics onderzoek kan tot uitvoering
worden overgegaan.
Dr Piet Boonekamp, manager van de Business Unit Biointeracties en
Plantgezondheid van PRI, denkt dat Wageningen UR hiermee wereldleider op
het gebied van fytoftora-onderzoek wordt. “De samenwerking die gezocht is
tussen LNV, Wageningen UR en de sector is uniek