Nieuws - 1 januari 1970

Zetmeelarm voer verbetert voortplanting zeugen

Zetmeelarm voer verbetert voortplanting zeugen

Zetmeelarm voer verbetert voortplanting zeugen


Drachtige en zogende zeugen die zetmeelarm voer krijgen met een hoog
gehalte aan andere goed verteerbare koolhydraten vertonen minder ongewenst
kauw- en likgedrag. Bovendien heeft dit ‘welzijnsvoer’ een onverwacht
gunstig effect op de voortplanting: de zeugen werpen gemiddeld een halve
big meer. Dit blijkt uit onderzoek van het Praktijkonderzoek Veehouderij.

Zeugen krijgen tijdens de dracht vaak zetmeelrijk voer te eten, maar sinds
de invoering van het Varkensbesluit van de welzijnswet voor dieren is het
verplicht drachtige zeugen ook dagelijks minstens ‘enig ruwvoer’ te geven.
Dat moet het welzijn verbeteren en stereotiep gedrag door verveling
voorkomen. ,,Het gaat dan vooral om het ‘loos kauwen’, waardoor het lijkt
of een zeug de hele tijd aan het eten is, terwijl ze niets in haar bek
heeft’’, zegt ir Carola van der Peet-Schwering, varkensvoerdeskundige bij
het Praktijkonderzoek Veehouderij. ,,Soms gaat dit zo lang door dat het
schuim op de bek komt te staan. Het wordt gezien als ongewenst gedrag dat
wijst op verminderd welzijn.’’
Van der Peet heeft in een groot onderzoek gekeken naar de effecten op de
voortplanting en het gedrag van zeugen van voeders die rijk zijn aan ruwe
celstof. Bij 444 zeugen werd gekeken naar de effecten van voer met een hoog
zetmeelgehalte of een hoog gehalte aan verteerbare overige organische stof
(VOOS). ,,In de mengvoederwereld is VOOS een ingeburgerde term, maar het is
een onduidelijk begrip. Het klinkt raar als je zegt dat je drachtige zeugen
VOOS-rijk voer geeft. Het gaat erom dat er dus geen zetmeel, maar andere
goed verteerbare koolhydraten inzitten. Het zit bijvoorbeeld gedroogde
bietenpulp in, sojahullen of citruspulp’’, aldus Van der Peet.
Zeugen die het VOOS-rijke voer kregen vertoonden duidelijk minder
gedragsproblemen dan zeugen die het zetmeelrijke voer kregen. Van der Peet:
,,Op zich geen verrassing, maar iedereen dacht dat het ten koste zou gaan
van de voortplanting van de zeugen en het omgekeerde blijkt dus het geval.
Het mes snijdt aan twee kanten.’’ |
G.v.M.