Nieuws - 27 juni 2011

Zestig studenten zetten Kolhorn op de kaart

Begin juni vond er een ware invasie van Wageningse studenten plaats in het West-Friese dorp Kolhorn. De studenten moesten ideeën ontwikkelen om het dorp aantrekkelijker en levendiger te maken.

P6090685.JPG
Het duizend inwoners tellende Kolhorn, in de kop van Noord-Holland, kampt net als veel andere plattelandskernen met forse krimp; inwoners trekken weg naar omliggende steden en toeristen blijven weg. De voorzieningen in het dorp verdwijnen. Aan zestig eerstejaars studenten Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning de taak het tij te keren.
Tweets
De studenten hadden er zin in, zo bleek uit hun tweets: 'Excursie weekje. Op 'n boot in Noord-Holland. Kolhorn it is. Nu stokbrood, brie en rose gaan scoren #exursieiszoslechtnogniet #score'. Een andere student meldde opgetogen: 'Biertjes van het huis; Schippers welvaren, Kolhorn!!' Maar er was ook werk te doen; de studenten kregen rondleidingen door het dorp, spraken intensief met bewoners en de provincie en ontwikkelden op basis daarvan zeven toekomstvisies.
Deze werden na twee weken gepresenteerd aan zo'n 150 belangstellenden, waaronder afgevaardigden van de provincie en de Kamer van Koophandel. Voorzitter Piet Tromp van de Dorpsraad was tevreden over het werk van de studenten: 'Hier komen idee├źn naar voren als een weekmarkt met streekproducten en wandel- en fietspaden langs de zuidrand van het dorp, die dagrecreanten van de dijk af het dorp in halen.' Hij gaat op korte termijn met de voorstellen aan de slag:  'Dit zijn plannen die relatief eenvoudig te realiseren zijn.'
Ook student Bas Adelerhof is optimistisch: 'Ik weet zeker dat dit het begin is van een proces dat misschien zonder onze inzet niet op gang zou zijn gekomen.'