Nieuws - 1 januari 1970

Zestig miljoen extra voor onderzoek

Wageningen UR heeft goed gescoord bij de verdeling van onderzoeksgeld uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES). Ongeveer 40 van de ruim 120 miljoen euro die het kabinet vorige week verdeelde, vloeit naar Wageningen. Omdat ook bedrijven investeren in het onderzoek is er de komende vier jaar 60 miljoen euro extra voor onderzoek.

Het Wageningen Centre for Food Sciences (WCFS) kreeg vrijdag 33 miljoen. Het centrum krijgt ook uit andere fondsen extra geld en wil de komende jaren haar onderzoekscapaciteit verdubbelen en nieuwe, Europese instellingen betrekken bij haar onderzoek.
Daarnaast mogen vijf nieuwe initiatieven rekenen op subsidie. Twee daarvan concentreren zich op aardappels. Een project waarin samen met nieuwe veredelingsbedrijven een nieuwe fytoftora-resistente aardappel wordt ontwikkeld kreeg 10 miljoen. 3 Miljoen komt beschikbaar voor het bepalen van de genetische kaart van het gewas.
Het technologisch topinstituut Groene genetica, dat met DNA-technologie nieuwe gewassen wil gaan veredelen voor de tuinbouw, kan rekenen op twintig miljoen. Het programma Scheidingstechnologie, waarin de drie technische universiteiten en Wageningen UR samenwerken met een aantal grote bedrijven, krijgt 15 miljoen op de rekening gestort.
Het onderzoeksprogramma Ruimte voor water en economische ontwikkeling in Haaglanden krijgt 3 miljoen. Dat is minder dan de 9 miljoen waar de deelnemers op hadden ingezet. Een deel van het programma zal daarom niet worden uitgevoerd. Onduidelijk is nog wat dat betekent voor de onderzoeksprojecten waar Wageningse onderzoekers bij betrokken zijn.
Wageningen UR krijgt een opmerkelijk groot deel van het beschikbare budget. Het Centraal Planbureau heeft voor de regering een selectie gemaakt van de meest veelbelovende voorstellen. Van de 180 ingediende plannen zijn er nu 10 goedgekeurd. Bij 6 van de 10 is Wageningen UR betrokken.
Rector Martin Kropff denkt dat de goede score vooral te danken is aan de intensieve samenwerking van Wageningse onderzoekers met het bedrijfsleven. De overheid wil investeren in onderzoek dat nuttig is voor het Nederlandse bedrijfsleven. 'Wij konden met cijfers in de hand laten zien dat wij wetenschappelijk gezien een topinstelling zijn op ons vakgebied en dat de bedrijven waar wij mee samenwerken wereldwijd marktleiders zijn.'
Verder heeft het volgens de rector geholpen dat Wageningen UR na de fusie van de instituten en de universiteit een grote instelling is. 'Wij hebben de kritische massa die nodig is om dit soort grote projecten te dragen. Bovendien hadden we mensen in huis die heel hard gewerkt hebben om dit succes mogelijk te maken. Mensen die verder kijken dan het belang van hun eigen club.'
Kropff verwacht dat de regering nog voor het einde van de kabinetsperiode, mei volgend jaar, opnieuw geld beschikbaar zal stellen uit het aardgasfonds. 'Wij zijn al druk bezig om daar op in te spelen, en op initiatieven daarna. Als we het ergens van moeten hebben in dit land is het kennis, en dat ziet de regering ook.' / KV

Zie ook: Wie profiteert er van de zilvervloot?