Nieuws - 15 juni 2016

Zestig arbeidsplaatsen weg bij Alterra

tekst:
Albert Sikkema

Onderzoeksinstituut Alterra moet de komende jaren zestig arbeidsplaatsen krimpen om de financiën op orde te krijgen. Alterra wil die bezuiniging zonder gedwongen ontslagen realiseren, blijkt uit plannen van de directie.

<foto: Bram de Vos presenteerde de strategie voor ESG op 14 juni aan het personeel>

Onderzoeksinstituut Alterra moet de komende jaren zestig arbeidsplaatsen krimpen om de financiën op orde te krijgen. Alterra wil die bezuiniging zonder gedwongen ontslagen realiseren, blijkt uit het Herstelplan van de directie.

Alterra leed vorig jaar een verlies van zo’n 4 miljoen euro. Het tekort was het gevolg van de afname van het aantal onderzoeksopdrachten van het ministerie van Economische zaken en van verliesgevende projecten uit andere onderzoekmarkten, zoals de EU.

Veel onderzoeksprojecten van Alterra zijn niet kostendekkend, constateert de directie. Medewerkers haalden projecten binnen met geen of weinig marge of slaagden er niet in cofinanciering te regelen, waardoor het onderzoeksproject de facto verliesgevend was. Het herstelplan zet in op een gezonde mix van opdrachtgevers, zodat Alterra zowel opdrachten met weinig marge als winstgevend contractresearch binnenhaalt.

We kunnen niet onbeperkt verliesgevende strategische projecten uitvoeren

‘We kunnen niet onbeperkt verliesgevende strategische projecten uitvoeren’, licht de directie toe aan het personeel. ‘Dat, gecombineerd met het feit dat een aantal medewerkers moeilijk inzetbaar is en te weinig declarabele uren heeft, leidt tot een krimp van 60 fte.’ Alterra wil niet meer op prijs concurreren met consultants en adviesbureaus, licht de directie toe. 

Tijdelijke contracten

Directeur Bram de Vos van de Environmental Sciences Group (ESG), waar Alterra onderdeel van is, wil de krimp zonder gedwongen ontslagen realiseren. Hij verwacht de komende twee en half jaar dertig formatieplaatsen te besparen via gewoon en vervroegd pensioen. De andere helft van de bezuiniging komt door het niet verlengen van tijdelijke contracten en het vinden van andere banen voor ‘moeilijk inzetbaar personeel’. ‘Alterra-onderzoekers hebben gemiddeld 70 procent declarabele uren, dat moet naar 80 procent’, licht De Vos toe.

Cruciaal in het Herstelplan is dat de Alterra voortaan voor de start gaat beoordelen of onderzoeksprojecten van bijvoorbeeld de EU kostendekkend zijn of gemaakt kunnen worden met cofinanciering

Cruciaal in het herstelplan is dat de Alterra voortaan voor de start gaat beoordelen of onderzoeksprojecten van bijvoorbeeld de EU kostendekkend zijn of gemaakt kunnen worden met cofinanciering. Is het risico te groot of is een project niet belangrijk genoeg, dan gaat het voorstel niet door. Door scherper projecten te selecteren, verliest Alterra de komende jaren omzet. De Vos: ‘Eind 2018 moeten we weer gezond zijn, dus een positief resultaat halen.’

Geen reorganisatie

Als de bezuinigingen vanuit de overheid de komende jaren hoger uitvallen dan verwacht, sluit de directie gedwongen ontslagen niet uit. Maar vooralsnog wil de directie geen reorganisatie. Het versnellen van het natuurlijk verloop is namelijk niet alleen goedkoper dan een formele reorganisatie, redeneert de directie, maar een reorganisatie kost ook arbeidsplaatsen van medewerkers die op dit moment onmisbaar zijn, met een nog groter omzetverlies tot gevolg.

De Vos presenteerde deze week ook een nieuwe strategie voor heel ESG. Daarbij ligt de nadruk op de verbinding met de buitenwereld en het vinden van nieuwe markten. Alterra moet veel meer gaan samenwerken met de universitaire groepen van ESG. Programmaleiders moeten Alterra-onderzoek afstemmen met leerstoelhouders van de universiteit binnen zes programma’s, zoals Sustainable water management. ‘Alterra zit nog teveel in de overheidsmarkt’, zegt De Vos. ‘We moeten meer naar buiten en aanhaken bij nieuwe publiek-private netwerken in bijvoorbeeld de topsectoren.’ Ook moeten instituut en universiteit zich samen beter presenteren. ‘Het ministerie van Infrastructuur en milieu, een belangrijk ministerie voor ons, weet onvoldoende wat we nu doen.’

De bezuiniging past in de trend van de afgelopen jaren waarin Alterra steeds kleiner werd door afnemende overheidsfinanciering. In 2010 had Alterra nog zo’n 500 formatieplaatsen, dit jaar nog zo’n 400 plaatsen en in 2019 komt het instituut uit op 340 volledige arbeidsplaatsen.

Meer over dit onderwerp: