Nieuws - 27 februari 2015

Zesduizendste promotie

tekst:
Koen Guiking

Wageningen University leverde op vrijdagmiddag 27 februari haar zesduizendste promovendus af. Het aantal Wageningse promoties stond amper vier jaar geleden nog op vijfduizend.

Afbeelding boven: Aantal Wageningse promoties per jaar.

De zesduizendste promovendus is Aleksandra Knezev uit Servië. Zij promoveerde bij Hauke Smidt op haar proefschrift Microbial Activity in Granular Activated Carbon Filters in Drinking Water Treatment. Foto: Guy Ackermans
De zesduizendste promovendus is Aleksandra Knezev uit Servië. Zij promoveerde bij Hauke Smidt op haar proefschrift Microbial Activity in Granular Activated Carbon Filters in Drinking Water Treatment. Foto: Guy Ackermans

Bijna driehonderd promoties per jaar vinden er tegenwoordig plaats in Wageningen. Dat was nog niet zo lang geleden wel anders. Tussen de eerste promotie, in 1920, en de duizendste promotie, in 1984, zat 64 jaar. Voor de volgende duizend promoties was slechts een periode van elf jaar nodig. Weer zes jaar later, in 2001, vond de drieduizendste promotieceremonie plaats. Vanaf dat moment waren er ieder jaar om en nabij de tweehonderd promoties. Daardoor volgde in 2006 promotie nummer vierduizend, en in 2011 nummer vijfduizend. Omdat in 2013 en 2014 een flinke toename was in het aantal promoties (respectievelijk 275 en 280 per jaar) was het vandaag dus alweer tijd voor de zesduizendste Wageningse promotie. Dit tempo lijkt er voorlopig in te blijven, dus kan in de tweede helft van 2018 de zevenduizendste promotie worden verwacht.