Nieuws - 25 september 2018

Zes WUR-onderzoekers krijgen internationale NWO-beurs

tekst:
Albert Sikkema

Zes Wageningse onderzoekers hebben een beurs gekregen van NWO om meer tijd te besteden aan hun onderzoek binnen de CGIAR, een een wereldwijd onderzoeksplatform voor voedselzekerheid.

Bassins met gekweekte, rode tilapia in Thailand. Marc Verdegem, een van de WUR-onderzoekers met een NWO-premie, doet onderzoek naar de ecologische intensivering van visteelt. © Shutterstock

Het gaat om Marrit van den Berg, Inge Brouwer, Erwin Bulte, Ruerd Ruben, Jeroen Groot en Marc Verdegem. NWO deelde zeven beurzen uit, waarvan er zes naar Wageningse onderzoekers gaan. Ook de zevende onderzoeker heeft Wageningse roots: Anton Vrieling, nu universitair hoofddocent aan de Universiteit Twente, deed twee masters en een PhD aan WUR.

De onderzoekers ontvangen een premie van ruim anderhalve ton om drie jaar lang meer samen te werken met de agrarische onderzoeksinstituten van CGIAR. De onderzoeksvoorstellen zijn gericht op armoedebestrijding, verbetering van voedsel- en voedingszekerheid, en het verbeteren van toegang tot natuurlijke hulpbronnen.

Agro-ecologie
Jeroen Groot, onderzoeker bij Farming Systems Ecology, krijgt een subsidie van NWO om de agro-ecologische modellen van verschillende CGIAR-instituten te beoordelen en harmoniseren. Om die reden financieren ook de CGIAR-instituten een deel van het onderzoek van Groot, waardoor hij zich de komende drie jaar volledig op dit project kan richten. Groot begeleidt nog wel enkele Wageningse MSc en PhD studenten vanuit dit project.

Visteelt
Marc Verdegem, onderzoeker bij Aquacultuur en Visserij, kan de komende drie jaar 40 procent van zijn tijd besteden aan samenwerking met CGIAR op het gebied van de ecologische intensivering van visteelt. Dit is een lopend onderzoek van Verdegem in samenwerking met WorldFish, een van de instituten van CGIAR.

CGIAR staat voor Consultative Group of International Agricultural Research en is de koepel van 15 internationale onderzoeksinstituten. De onderzoekers krijgen geld uit het Senior Experts Programme van het Nederland-CGIAR-partnership.

Lees meer: