Nieuws - 29 april 2010

Zelfde titel voor bachelor uit hbo en wo

De commissie Veerman wil dat hbo’ers straks dezelfde bachelor- en mastertitel voeren als academici.

De afwijkende titels voor hbo'ers leiden tot onderwaardering van het hbo-diploma in het buitenland. In een diplomasupplement moeten het soort hoger-onderwijsinstelling en de inhoud van het studieprogramma worden vermeld. Ook de universiteiten steunen het advies.