Nieuws - 19 oktober 2006

Zeldzame watermijt gevonden

In een veenplas in natuurgebied De Wieden hebben Alterra-onderzoekers vijf exemplaren van de uiterst zeldzame mijt Arrenurus berolinensis gevonden. Van de soort waren wereldwijd nog maar twee exemplaren aangetroffen, ongeveer een eeuw geleden in Berlijn en in de Russische enclave Kaliningrad.
Onder de vijf exemplaren die in het petgat zijn gevonden bevindt zich één vrouwtje, wereldwijd het eerst gerapporteerde vrouwelijke exemplaar van deze mijtensoort. De mannetjes zijn ogenschijnlijk grote macho’s: ze beschikken over een geslachtorgaan met weerhaken, dat ongeveer even groot is als hun lichaam.
Drs. Karin Didderen, zoetwaterecoloog bij Alterra, noemt de vondst een verrassing. ‘Er wordt in Nederland vrij veel gemonsterd, dus je verwacht niet dat er zoiets leuks bij zit. We waren ook niet op zoek naar iets zeldzaams, hoewel het petgat wel vrij diep en afgelegen in het gebied ligt. Als je vijf exemplaren in één monster aantreft dan betekent dat waarschijnlijk dat er nog een complete populatie leeft’, aldus Didderen.
De vondst werd gedaan bij onderzoek naar herstel van kwetsbare soorten, waarvoor het waterleven in nieuw gegraven petgaten werd vergeleken met bestaande poelen. De mijten zijn aangetroffen in een zestig jaar oud petgat dat was bedekt met krabbescheer en drijftillen. Het water was er van bijzonder goede kwaliteit, met een neutrale zuurgraad en opmerkelijk arm aan voedingsstoffen en mineralen. Dit verklaart volgens Didderen mogelijk de aanwezigheid van deze zeldzame soort, waarvan de vorige vondsten stammen uit 1896 (Berlijn) en 1907 (Kaliningrad).
De identificatie van de voor Nederland nieuwe soort is bevestigd door mijtenspecialist Harry Smit van het Zoölogisch Museum Amsterdam.