Nieuws - 29 november 2001

Zeldzaamste paddestoelen komen niet op rode lijst

Zeldzaamste paddestoelen komen niet op rode lijst

De zeldzaamste paddestoelsoorten zijn ondervertegenwoordigd op de rode lijst van bedreigde soorten. Dat concluderen dr Gerben Straatsma en dr Jacqueline Baar van Praktijkonderzoek sector paddestoelen in het Vakblad Natuurbeheer. De allerzeldzaamste paddestoelen worden bijvoorbeeld niet eens opgemerkt.

"Het gebeurt wel", vertelt Straatsma, "dat je een paddestoelsoort vindt, waarvan je weet dat die in Nederland hoort. Maar die is dan zo zeldzaam, dat als je kijkt of er iets met de soort verandert, je te weinig data hebt." Op basis van dat gebrek aan gegevens komt de soort vervolgens niet op de rode lijst, terwijl die wel zeer zeldzaam is.

Straatsma verklaart het probleem uit de enorme hoeveelheid paddestoelsoorten en het kleine aantal paddestoelspecialisten. Er zijn 350.000 soorten paddestoelen, tegenover bijvoorbeeld 1050 hogere plantensoorten. Daar komt nog bij dat paddestoelen grotendeels ondergronds leven. "Ze laten niet elk jaar een paddestoel zien."

Er zitten dus gaten in de rode lijst. "In extremo blijven de allerzeldzaamste soorten waarschijnlijk onopgemerkt", schrijven Straatsma en Baar. "Gezien de grote soortenrijkdom van paddestoelen en de beperkte kennis komt dit onopgemerkt blijven bij paddestoelen beslist voor." De champignononderzoekers stellen dan ook voor om die soorten zonder voorbehoud op de rode lijst te plaatsen.

Straatsma verwacht dat hetzelfde probleem ook speelt bij andere groepen met veel soorten, zoals insecten en mossen, maar misschien ook wel bij vogels. "Een algemene vogel als de lijster is makkelijk te volgen, maar om te zien hoe het gaat met de zeearend, daarvoor heb je waarschijnlijk te weinig materiaal." | M.W.