Nieuws - 1 januari 1970

Zeldzaam stroomdalgrasland komt op

Zeldzaam stroomdalgrasland komt op


Op minstens twee plekken langs de Rijntakken ontstaan zeldzame
stroomdalgraslanden, ontdekten onderzoekers van Alterra. Beheer en behoud
van de vegetatie vraagt om doordachte omgang met de uiterwaarden bij het
zoeken naar ruimte voor rivieren, en veel geduld. Het duurt minstens
vijftig jaar voordat een stroomdalgrasland compleet is.

Dat er in de Rijswaard bij Neerijnen en de Vreugderijkerwaard bij Zalk
nieuwe stroomdalgraslanden ontstaan is volgens dr Henk Wolfert een
verrassing. ,,In de Natuurbalans 2002 stond nog dat de stroomdalvegetatie
in Nederland hard achteruit ging.''
Stroomdalgraslanden ontstaan op kalkrijke zandige oeverlocaties waar veel
aanzanding plaatsvindt, dicht bij het zomerbed van de rivier. Het duurt
minstens vijftig jaar voordat de soortenrijke stroomdalvegetatie, met
gewoon biggekruid, veldsalie en walstrobremraap, op de juiste hoogte is.
Volgens Wolfert moet voorzichtig worden omgesprongen met de uiterwaarden,
om het bestaande stroomdalgrasland te behouden. Het uitgraven van de
uiterwaarden om bergingsruimte voor rivierwater te creƫren, zoals
Rijkswaterstaat van plan is, moet volgens hem dan ook doordacht
plaatsvinden. ,,Er zijn plekken waar zich decennialang een vegetatie heeft
ontwikkeld. Dat moet je niet zomaar afgraven.'' Nieuw stroomdalgrasland kan
volgens de onderzoekers ontstaan als er voldoende zaadbronnen zijn in nabij
liggende stroomdalgraslanden, en als het voorzichtig wordt beweid. Oude
stroomdalgraslanden kunnen een facelift krijgen door het zomerbed uit te
graven, zodat bestaande stroomdalvegetatie kan over springen naar nieuwe,
geschikte locaties. | M.W.