Wetenschap - 1 januari 1970

Zeewater zoet maken kan goedkoop

18

Zeewater op een goedkope manier omzetten in zoet water, wie wil dat niet? Volgens Wageningse milieutechnologen kan het ook echt, door het water met elektroden onder spanning te zetten met speciale elektroden. De eerste resultaten zijn zeer veelbelovend.

´We willen een simpel, betaalbaar systeem ontwikkelen voor de Derde Wereld´, zegt hoogleraar milieutechnologie prof. Wim Rulkens. ´Een systeem waarmee je zout water kunt omzetten naar drinkwater of irrigatiewater.´
Er bestaan al wel methoden om zout water zoet te maken, zoals door het water te verdampen of door speciale membranen te persen. Maar dit zijn dure, energievragende en vaak complexe technieken.
De hoogleraar en zijn promovendus zetten in op een nieuwe, vrij eenvoudige techniek; de zogenaamde capacitieve de-ionisatie. Hierbij wordt in een waterkolom een spanningsverschil gecreëerd met behulp van twee elektroden. De zoutionen bewegen door hun lading naar de elektroden, en het zoutvrij geworden water kan worden afgetapt. Rulkens: ´Het mooie is dat je na verloop van tijd de elektroden kunt ontladen waardoor je een deel van de stroom die je er in hebt gevoerd, kunt terugwinnen.´
De eerste proeven maken duidelijk dat met deze techniek een hoog rendement is te bereiken: ´Als je 10 liter brak water invoert, produceer je 9,5 liter zoet water´, zegt promovendus ir. Bart van Limpt van de sectie Milieutechnologie.
Van Limpt testte de techniek en vergeleek elektroden van verschillende materialen. Koolstof kwam er het beste uit. Geweven koolstofvezels en koolstofplastic, een mengsel van koolstofpoeder en een polymeer, gaven verreweg het beste resultaat, na conventionele koolstoffen zoals grafiet.
Van Limpt: ´De geweven koolstofvezel heeft het grootste interne oppervlak en trekt daarom meer zoutionen aan. Het vermogen om zout aan te trekken van geweven koolstof is naar schatting meer dan duizend keer zo groot dan de capaciteit van een grafiet elektrode.´
Een extra voordeel van de techniek is dat hij energiezuinig is. Als je de elektroden ontlaadt, kan meer dan vijftig procent van de stroom die is ingevoerd, worden teruggewonnen. Het ontladen gebeurt als de elektroden verzadigd zijn met zoutionen, door het slim koppelen van laad- en ontlaadstappen, zegt Van Limpt. De terugwinning van stroom is te vergelijken met een elektrische auto. ´Als de auto afremt, stop je de hierbij vrijkomende energie in een condensator. Als je gaat rijden, ontlaad je deze weer. Zo verdien je een hele hoop stroom terug.´
´We zitten nog in de experimentele fase, maar we zien nu al dat dit een energiezuinig systeem is. We verwachten dat zo´n systeem kan draaien op een simpele accu of zonnecel en dus goed toepasbaar is in ontwikkelingslanden.´ Na deze eerste veelbelovende resultaten zal het systeem in grotere schaal worden getest.
Het resulterende sterk geconcentreerde zoute water moet nog wel worden afgevoerd. En er zijn nog best wat vraagtekens te zetten bij de praktische toepasbaarheid en de kosten van de ontzoutingstechniek. Want onafhankelijk van de techniek kunnen er kosten zijn waardoor het gebruik van zeewater voor drink- of irrigatiewater niet haalbaar is. Zo merkt hoogleraar Meet-, regel- en systeemtechniek prof. Gerard Bot op: ´Je kunt weliswaar prachtige ideeën hebben om water diep uit de grond te halen, zeewater te ontzouten of zoutwaterkassen in de woestijn te bouwen. Het kan allemaal onhaalbaar zijn als je het water over grote afstanden moet transporteren en daarvoor dure pijpleidingen moet aanleggen. De crux bij dit soort projecten zit hem vaak in de transportkosten.´
/ Hugo Bouter

Re:acties 18

 • P. Laats

  Brabant eo. Droogt uit. We hebben windmolens voor de kust. Als we daar een omgekeerde osmose installatie bij zetten en we leggen een buis via de waterweg naar de Maas en zo naar Brabant dan kan er constant water in de kanalen worden gepompt en die irrigeren het naar de kleinere kanalen, sloten enz.

  Reageer
 • Jeen bijna

  Ik denk dat wij in toenemende mate te maken krijgen met droogte. Dan met name in het oosten en in natuurgebieden. We verzuipen in het zoute water. We zijn zoet water nodig voor de natuur en de landbouw. Omzetting van zout naar zoet is dus in de toekomst ook hier een optie

  Reageer
 • Okki trooi

  Met een zoutmagneet kost het bijna geen energie. Wel regelmatig schoonmaken natuurlijk.

  Reageer
 • Jork

  Absoluut geen goed idee om dit te maken:

  https://www.wanttoknow.nl/zo-kan-het-ook/zoutzoet-watercentrale-op-de-afsluitdijk/

  We hebben stroom genoeg in 2020 we hebben ZOET WATER nodig.

  Reageer
 • Jork

  Curacou heeft het hele jaar door een luchtvochtigheid van meer dan 70% en er is veel zon......Make water from air.
  Plaats hydrosticks in de grond tussen de plantjes en je plantjes krijgen water 's nachts wat ze overdag hebben gewonnen. Kijk eens naar projecten in India wat dat betreft.

  Reageer
  • H. Bouwman

   heel bijzonder met die hydrosticks waar kan je die kopen?? woon een beetje op dezelfde golflengte.

 • Jork

  De afsluitdijk een ideale plek om zout naar zoetwater-installaties te bouwen. Ijsselmeer is een prima centrale buffertank nummer 1 voor Nederland. Langzaam moeten we uitkijken naar een irrigatie syteem zoals op Madeira wanneer de regen het laat afweten. De resterende ijskappen zorgen niet meer voor voldoende condensatie in de atmosfeer? Zoals nu erbijkomt dat de zonnevlek activiteit laag is en daardoor straling vrij hoog is.

  Reageer
 • Auke

  Nu ook Nederland in 2018 geconfronteerd wordt met een enorme droogte, is het kunnen omzetten van zeewater naar zoet water ook voor ons opeens erg relevant geworden. Het zelf de droogte aan den lijve ervaren is in ieder geval goed voor het ons bewust worden van hoe belangrijk water in het dagelijks leven is voor plant, dier en mens. Door in het gebruik er bewust mee te leren omgaan i.p.v het te verspillen aan luxe gebruik (auto wassen, privé zwembad etc.). Ik hoop, dat het op korte termijn al uitvoerbaar is om zeewater te kunnen omzetten in drinkwater......

  Reageer
 • holli baas van zerdingen belgié

  leuk en slim

  Reageer
 • Cor Verkaik

  We blijven maar voedsel sturen naar landen die verdrogen... mijn grote wens is om met de nieuwste technieken zout zeewater zoet te maken voor irrigatie en hiervoor pijpleidingen te gebruiken... dan kunnen mensen daar zelf weer voedsel verbouwen en vee laten grazen...hebben ze werk,inkomen en eten... mocht ik het geluk hebben veel geld te winnen dan ga ik met dit plan aan de slag...

  Reageer
 • Kas

  Graag indien iemand mij zou kunnen helpen. Mijn mail is.
  Mkasmi82@gmail.com

  Reageer

Re:ageer