Nieuws - 1 januari 1970

Zeehonden

Zeehonden

Zeehonden

Noorwegen wil de zeehondenjacht - vorige week weer geopend - flink uitbreiden. Anders groeit de populatie explosief, vrezen de Noren, met vervelende gevolgen voor de visserij. In de Barentszzee is het aantal zeehonden volgens de Noren in een paar jaar tijd gegroeid van zevenhonderdduizend naar twee miljoen. Daarom wil Noorwegen de zeehondenvloot, die nu drie jagers telt, vergroten. Is de eetlust van zeehonden inderdaad catastrofaal voor de Noorse en Russische visindustrie?


Daar kan op dit moment niemand iets zinnigs over zeggen. Pas vorig jaar zijn voor het eerst betrouwbare populatieschattingen gemaakt van de zadelrob, de zeehondensoort waar de Noren en de Russen op jagen. Een internationale werkgroep van de International Council for the Exploration of the Sea heeft het aantal jongen in 1998 geschat op driehonderdduizend; door dat om te rekenen, kom je op een totale populatie van twee miljoen

Omdat er niet eerder een goede schatting was, kun je nog geen trend aangeven. De Noren kunnen dus niet stellen dat er een toename is van zevenhonderdduizend naar drie miljoen. Je kunt overigens ook niet zeggen dat het n355et waar is

Een probleem is ook dat niet precies bekend is w340t en hoeveel de zeehonden eten. Noorse en Russische wetenschappers onderzoeken dat nu. Je weet niet of hun dieet een beperking voor de visserij oplevert

Er zijn verschillende argumenten voor de jacht op zeehonden. Sommigen stellen dat je kunt ze zien als een product van de zee, waarvan je bijvoorbeeld de pels en de traan kunt oogsten. Daarvan zeggen ook onder andere Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds dat het te verantwoorden is als je het doet op duurzame basis. Dus als je een quotum kiest dat aan de veilige kant blijft. Zeker als het ten goede komt aan de lokale bevolking - aan bevolkingsgroepen in het hoge noorden die een deel van het jaar geen alternatieve bron van inkomsten hebben

Het tweede argument, bestrijding van concurrentie, is niet terecht. Ten eerste weet je niet of er concurrentie is en ten tweede is het nonsens om, zoals vorig jaar, veertigduizend zeehonden als quotum te nemen. Als je echt de populatie wilt reduceren, moet je veel meer zeehonden doden - ik heb geen exact idee hoeveel. Uitgerekend is dat een quotum van 45 duizend, op basis van de huidige populatieschatting, leidt tot een reductie van acht procent over tien jaar. Dus dan overschrijd je de grens van duurzaam gebruik

Vorig jaar is er minder gevangen dan het quotum. De Russen hadden geen geld om hun jagers goed uit te rusten en de Noren hadden veel last van ongunstige ijscondities. Nu willen de Noren op basis van die geringere vangsten het aantal boten vergroten, onder het motto: met meer boten halen we het quotum wel. Dat is riskant. Want misschien heb je dit jaar gunstiger omstandigheden en dan kan de vangst ineens drie keer zo groot zijn. Dat is moeilijker te reguleren


Natuuronderzoek

Wagenings vislab krijgt bekendheid dankzij cursus