Nieuws - 13 september 2012

'Ze stonden dronken van hun schuurdak te plassen'

Luidruchtige AID-feestjes, galmende nieuwbouw en buren met jonge kinderen. Een cocktail die zorgt voor een klachtenregen over Idealis' nieuwe studentenhuizen.

Schermafbeelding-2012-09-13-om-09.30_.39_.jpg
Het rijtje studentenhuizen aan de Ben van Londenstraat ziet eruit als een gewone straat: negentien keurige tussenwoningen, geflankeerd door gelijksoortige huizenblokken waar gezinnen wonen. En daar ligt het probleem. Sinds de studenten op 18 juli hun woningen betrokken, worden de naburige gezinnen regelmatig geconfronteerd met het afwijkende levensritme van de doorsnee student. Het gevolg  is dat er al tal van klachten binnenkwamen, vooral wegens geluidsoverlast.  
In de Jan Jordensstraat - direct achter de nieuwe studentenhuizen - is de onvrede goed te merken. 'Het leek hier gistermiddag en -avond net een houseparty,' zegt bewoner Tanja Bitter. 'Vooral de jonge studenten, die denken nog: lang leve de lol.' Haar buurvrouw Sanne stemt in: 'Ze stonden laatst een keer zelfs dronken vanaf  hun schuurdak te plassen.' Daarbij zorgt de galm rond de nieuwbouw dat zelfs het kleinste geluid te horen is. Sanne: 'Als studenten 's avonds praten, lijkt het alsof ze in je tuin zitten.'
Sanne en Tanja willen niet iedereen over één kam scheren. Twee tot drie huizen zorgen voor de ergste overlast. De overige studenten reageren begripvol wanneer hen wordt gevraagd iets zachter te doen. 'Van één huis kwamen de bewoners zelfs langs om te vertellen dat er een housewarming komt,' zegt Tanja. Als oplossing zien ze nog het meeste in duidelijke gedragsregels van Idealis. Sanne: 'En gelukkig wordt het straks winter en is het te koud om buiten te zitten.'
Student Joeri Groot is een van de nieuwe bewoners.  'Al in de eerste week kregen we klachten,' vertelt hij. 'We zaten in de tuin spelletjes te doen en zijn gewoon naar binnen gegaan.' Daarna hebben ze, samen met twee andere SSR-W-huizen, geijverd voor goed buurcontact. Zo nodigden ze alle buren uit voor een borrel en gaven één telefoonnummer als aanspreekpunt.' Dat hielp.
Wijkagent
Bij andere studentenhuizen leidden de klachten echter tot ingrijpen van Idealis.  De studentenhuisvester zit de bewoners volop achter hun broek, zegt hoofd Wonen Jan Harkema. 'We nemen dit uiterst serieus. Zo hebben we contact met huurders, vooral diegenen waarover wordt geklaagd. Verder zijn de beheerder én wijkagent langs geweest.' De studenten kregen bovendien een brief met gedragsregels.
Student Marijn Albers is een van degenen met een waarschuwing op zak: als hij en zijn huisgenoten hun gedrag niet aanpassen, worden ze hun kamer uitgezet, liet Idealis hen weten. Albers vindt het niet helemaal fair. De klacht was vaag,  niet specifiek op hen gericht. Toch kwam de brief van Idealis wel aan. 'De waarschuwing heeft nu geen consequenties, maar we moeten op onze tellen passen.'