Nieuws - 13 september 2001

Zalm maakt explosieve comeback in Rijn

Zalm maakt explosieve comeback in Rijn

Door het RIVO geco?rdineerde proefvangsten in de Rijn wijzen erop dat het aantal zalmen hier in 2000 explosief is toegenomen.

Ingehuurde beroepsvissers vingen - bij wijze van steekproef - in het jaar 2000 in de Lek en de Waal meer dan tien keer zoveel zalmen als in de jaren 1994 tot en met 1998. De vissers maakten gebruik van grofmazige fuiken die specifiek dienen om zalmen te vangen.

Onderzoeksleider ir. Erwin Winter concludeert dat de trekvis zijn slechte jaren nu achter de rug heeft. In de loop van de vorige eeuw kwam de zalm bijna niet meer voor in de Rijn, als gevolg van watervervuiling, overbevissing en fysieke barri?res zoals stuwen. "De Rijn was in de jaren zeventig ecologisch op sterven na dood", zegt Winter. In de jaren negentig begon het tij te keren. De rivier werd schoner, er zijn zalmen uitgezet in Duitsland en er zijn vistrappen aangelegd langs stuwen.

Jonge zalmen trekken naar open zee om daar verder op te groeien en willen vervolgens terugkeren naar hun geboorterivier om daar te paaien. Volgens Winter lijkt het er nu op dat de zalm weer zijn volledige levenscyclus kan voltooien in de Rijn. De vraag blijft wel bestaan in hoeverre de huidige populatie nog afhankelijk is van uitzettingen.

Uit het onderzoek blijkt overigens dat het aantal zalmen in de Maas nagenoeg stabiel is gebleven, op een vrij laag niveau. Wat de zalm ervan verhindert om ook hier in aantal toe te nemen, is onbekend.

Winter stelt voor om de gegevens van verschillende monitoringsprogramma's, merkexperimenten en uitzettingen in Nederland, Duitsland en Frankrijk te bundelen en op basis hiervan nieuwe maatregelen te bedenken om het herstel van de zalm in Rijn en Maas te bespoedigen. | H.B.