Nieuws - 16 augustus 2012

Zadoks onderscheiden

Emeritus hoogleraar Jan Carel Zadoks heeft een prestigieuze onderscheiding ontvangen voor zijn verdiensten als gewasbeschermingsdeskundige.

Hij is benoemd tot erelid van de International Association for Plant Protection Sciences (IAPPS). Zadoks was tussen 1980 en 1994 hoogleraar Ecologische fytopathologie in Wageningen, waar hij onder meer een systeem voor milieuvriendelijke beheersing van ziekten en plagen ontwikkelde. Ook schreef hij een standaardwerk over gewasbescherming en adviseerde hij vele internationale landbouworganisaties. Samen met hoogleraar Lawrence Apple is Zadoks de eerste persoon die tot honorary life member van de IAPPS is benoemd.