Nieuws - 28 mei 2009

ZWARTEPIETENSPEL HOUDT KAMERNOOD IN STAND

Er zijn in Wageningen te weinig kamers voor het groeiende aantal studenten. Wageningen UR en kamerverhuurder Idealis geven elkaar daarvan de schuld. Ze beschuldigen de andere partij van winstbejag of ‘gezeur over onzekerheden’. En ondertussen wordt er nauwelijks gebouwd. Een analyse.
Wageningen UR gaat twee voormalige universiteitsgebouwen aan de Haarweg geschikt maken voor tijdelijke bewoning. Als de gemeente inderdaad de trits vergunningen hiervoor verleent. De universiteit wil buitenlandse studenten zo sneller aan een kamer in de stad helpen. Genoeg zal dit niet zijn. Ook komend jaar worden er ongetwijfeld studenten tijdelijk ondergebracht in vakantiebungalows.
Woningcoöperatie Idealis, die voornamelijk studentenkamers verhuurt, waakt ondertussen voortdurend voor het spook van de leegstand. Enkele jaren geleden sloopte de coöperatie daarom sterflat de Rijnsteeg. Maar sinds de studentenaantallen weer stijgen is de datum waarop studenten op een kamer kunnen rekenen verschoven van 1 februari naar 1 mei. Idealis doet of dit geen tekort betekent. Maar eerstejaars reizen steeds langer op een neer voor ze een kamer hebben.
Van bijbouwen komt het voorlopig niet. De universiteit en Idealis geven hier elkaar de schuld van. De universiteit vindt dat Idealis zeurt over onzekerheden, en Idealis vindt dat de universiteit te veel verwacht en daar weinig tegenoverstelt. De instelling wil bijvoorbeeld geen grond aan Idealis verkopen onder de marktprijs. Terwijl de woningcoöperatie risico loopt als de studentenaantallen weer inzakken, en kamers onverhuurd blijven. Idealis’ doelstelling mag sociaal zijn, ze moet wel financieel overeind blijven.
Kamerverhuur is een vak apart, door de vele eisen waar kamers aan moeten voldoen en de grote aantallen huurders. De Wageningse Woningstichting richt zich daarom ook liever op ‘burgers’ die flats en eengezinswoningen willen. En de particuliere kamermarkt past zich wel aan aan krimp en groei van studentenaantallen, maar kan niet alles opvangen.
Het gemak waarmee studenten een kamer vinden, bepaalt mede het succes van de universiteit. Wil Wageningen UR aantrekkelijk blijven voor studenten uit welke windstreek ook, dan moeten er op korte termijn substantieel meer kamers komen en moeten studenten kunnen kiezen hoe en waar te wonen.
Wageningen UR bezit veel potentiële bouwgrond, maar weigert daar een sociale prijs voor te vragen. Geen partij kan zo betaalbare kamers bouwen, zeggen Idealis, de Woningstichting en een groot Wagenings bouwbedrijf .
Het wordt tijd dat de topmannen van Wageningen UR en Idealis eens samen in de sauna gaan zitten zweten en elkaars pijnpunten wegmasseren. Nederlandse studenten kunnen in de huidige markt maar het beste snel een paar leuke huisgenoten opduiken en hun ouders lief aankijken. Er staan in Wageningen genoeg appartementen te koop, en die blijven hun waarde wel houden.