Nieuws - 5 februari 2009

ZIEK NAAR TENTAMEN

Het leek alsof VHL Velp geen last had van de griepepidemie, maar dat was maar schijn. Zieken gingen vorige week gewoon naar school. Het was tentamenweek tenslotte.

Met gebogen hoofd hangt Maarten Slangen in zijn stoel. ‘Ik ben zo ziek als een hond’, zegt hij. ‘Vanmiddag ga ik meteen naar bed. Het liefst zou ik de hele dag thuisblijven, maar ja, tentamens.’ Hij gaat binnenkort op stage naar Noorwegen en als hij nu zijn tentamen mist, kan hij dat pas volgend jaar inhalen. Dus Maarten moest gewoon naar school.
Ook deeltijdstudent Land- en watermanagement Christel Klaren voelt zich eigenlijk helemaal niet lekker, zij heeft de griep van de anderen thuis meegekregen. Maar thuisblijven is voor haar en haar klasgenoten evenmin bespreekbaar. ‘Ik denk dat iedereen in de tentamenweek wel naar school komt, hoe ziek ze ook zijn.’
Officiële ziekmeldingen zijn er dan ook nauwelijks, ook niet onder het personeel. Amper 6 van de 160 personeelsleden hadden zich afgelopen vrijdag ziek gemeld. Onder de studenten lag het officiële verzuim zelfs nog lager, in de hele week kwamen er bij het onderwijssecretariaat slechts drie afmeldingen binnen. ‘In werkelijkheid kunnen er wel honderd mensen ziek zijn ’, vertelt Ineke Hoogland. ‘Als ze een tentamen hebben komen ze gewoon, maar als studenten geen tentamen hebben melden ze zich niet ziek.’
Bij de opleiding Tuin- en landschapsinrichting is wel een aantal docenten ziek geweest, maar tot het afblazen van tentamens heeft dat niet geleid. ‘We hebben altijd wel wat reserves in onze planning’, laat docent Peter Aerts weten. Zijn studenten werken achter de computer ondertussen hard aan de laatste loodjes van hun opdracht. ‘Ziek? Nee hoor’, zegt Leonie Rouwenhorst. ‘Wij hebben geen tijd om ziek te worden. Nu staan we nog even flink onder druk, pas daarna stort je in.’