Nieuws - 19 oktober 2006

‘Yunus is niet de enige die Nobelprijs verdient voor microkrediet’

Vorige week won de econoom Muhammad Yunus de Nobelprijs voor de vrede. Hij wordt gezien als de uitvinder van het microkrediet dat wordt beschouwd als een van de belangrijkste middelen om een einde te maken aan armoede. Universitair hoofddocent dr. Henk Moll van de leerstoelgroep Ontwikkelingseconomie vindt echter dat microkrediet geen panacee is tegen armoede.
Microkrediet wordt gehypet, liet Moll optekenen in het NRC van zaterdag 14 oktober. ‘Maar de hype is begrijpelijk’, zegt hij, ‘want het is een van de weinige succesverhalen uit de ontwikkelingssamenwerking.’ De sterke koppeling die gelegd wordt tussen microkrediet en armoedebestrijding is echter onterecht, denkt Moll. ‘En daar is Nobelprijswinnaar Yunus medeschuldig aan.’
Volgens Moll is microkrediet geen universeel middel om armoede terug te dringen. Microkrediet werkt volgens de econoom alleen maar als tegelijkertijd door de overheid geïnvesteerd wordt in infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg. ‘Het gevaar bestaat dat al die aandacht voor het succes van microkrediet de aandacht afleidt van alle andere zaken die noodzakelijk zijn.’ Daarnaast hebben overheden wel degelijk een rol ten aanzien van microkrediet. Ze moeten bijvoorbeeld zorgen voor een lage inflatie zodat sparen zin heeft. Of toezicht houden op de banksector. Deze rol wordt nog niet overal onderkend, stelt Moll.
En is Yunus eigenlijk wel de grondlegger van het idee van microkrediet? Nee, zegt Moll. ‘Hij heeft een substantiële bijdrage geleverd maar er zijn velen die dat gedaan hebben. En bij die velen zitten ook de oprichters van de Raffaisenbanken, Boerenleenbanken en andere banken met een combinatie van financiële en sociale doelstellingen.’ Is het dan wel terecht dat Yunus de Nobelprijs krijgt? Moll: ‘Ik had graag gezien dat een Nobelprijs voor vrede gericht op microkrediet aan meerdere mensen toegekend zou zijn. Want naast professor Yunus zijn er andere even belangrijke voorlopers op dit gebied, zowel in Afrika als in Latijns Amerika.’