Nieuws - 31 oktober 2002

Yoghurtbacterie doet het zonder glucose

Yoghurtbacterie doet het zonder glucose

Met de yoghurt die je gisteren hebt gegeten was iets vreemds aan de hand. Hij is gemaakt door een vreemd, erg vreemd organisme: een bacterie die liever geen glucose gebruikt. Drs Patrick van den Bogaard analyseerde hoe Streptococcus thermophilus dat klaarspeelt.

"Bacteri?n gebruiken het liefst glucose. Dat is een dogma in de microbiologie", zegt Van de Bogaard. "Maar deze bacterie, die samen met een andere bacterie yoghurt maakt, werkt anders. Hij verbruikt lactose, de suiker die je vindt in melk."

Voor het organisme heeft dat vergaande consequenties. Als gewone bacteri?n willen 'weten' over hoeveel energie ze beschikken, 'kijken' ze naar allerlei omzettingsproducten van glucose. Daaruit leiden ze af of ze het gaspedaal van hun stofwisseling dieper moeten intrappen of juist niet. "Maar omdat de thermophilus op een ander suiker loopt, heeft hij al zijn regulatiesystemen in de evolutie kennelijk compleet moeten aanpassen", zegt Van den Bogaard. "In mijn onderzoek heb ik achterhaald welke aanpassingen de bacterie heeft moeten maken."

De bacterie die Van den Bogaard onderzocht is weliswaar vreemd, maar economisch van groot belang. Levensmiddelenfabrikanten gebruiken hem niet alleen bij de productie van yoghurt, maar ook bij die van kaassoorten als Mozarella, Emmental en Gruy?re. | W.K.

Patrick van den Bogaard promoveerde op 28 oktober bij prof. Willem de Vos, hoogleraar Microbiologie, en prof. Oscar Kuipers van de Rijksuniversiteit Groningen.