Nieuws - 11 oktober 2007

Wouter wil naar de VN

Duurzame ontwikkeling begint met schoon drinkwater, vindt Wouter Thiebou. Als jongerenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties (VN) wil de masterstudent International Development Studies dat onderwerp dan ook hoger op de politieke agenda proberen te krijgen. Maar dan moet hij voor 14 oktober wel genoeg stemmen vergaren om een medekandidaat te verslaan.

1410_nieuws.jpg
Wouter denkt dat zijn werk als jongerenvertegenwoordiger vooral zal bestaan uit lobbyen bij politici in binnen- en buitenland, en uit het opzetten van kleinschalige projecten waarin jongeren in aanraking komen met ontwikkelingsthema’s. Maar hij ziet de baan niet alleen als een kans om te proeven van een internationale carrière. Hij wil ook meebeslissen over hoe zijn toekomst er uit komt te zien.
‘De VN is het grootste internationale orgaan ter wereld. En al is het misschien niet het beste, en conflicteren nationale economische belangen regelmatig met het streven naar internationale vrede, dan nog is er niets beters. Als jongerenvertegenwoordiger wil ik komend jaar politici gaan bewerken om meer aandacht te schenken aan schoon drinkwater. Tachtig procent van de ziektes is gerelateerd aan water, bijvoorbeeld door gebrek aan hygiëne. Dan kun je wel scholen bouwen, maar als je ziek bent en een basisgezondheidszorg ontbreekt, kun je niet eens naar school. Als schoon drinkwater internationaal hoger op de agenda komt, krijgt het ook op lagere niveaus meer aandacht. Als ontwikkelingswerker doe je misschien concreter, directer werk, maar het werk achter de schermen bij de VN is net zo goed belangrijk.’
Na een voorselectie heeft Wouter nog nu vijf concurrenten. Dat zijn allemaal meiden met minder praktische ervaring in het buitenland, vertelt hij. Zelf zag hij de afgelopen vijf jaar dertig landen, onder meer door conferenties te bezoeken. Het indringendst was zijn verblijf in Rwanda en Congo, waar hij voor zijn masteropleiding Conflict Studies and Human Rights in Utrecht onderzoek deed naar de rechten van een inheemse minderheid.
Inmiddels studeert hij weer in Wageningen, waar hij eerder zijn bachelor haalde. ‘Nu ik meer van de wereld gezien heb, zie ik ook de toegevoegde waarde van een theoretische achtergrond. Natuurlijk trekt het avontuur, maar ik ben ook idealistisch. Als ik een ontwikkelingsland bezoek vraag ik me af of ik daar iets kan betekenen, en hoe ik mensen betere mogelijkheden kan geven.’ Wouters christelijke achtergrond wakkert dat idealisme eigenlijk alleen maar aan. ‘Je moet je bekommeren om mensen die minder mogelijkheden hebben.’
Zijn campagne deze week kende nog wel een hobbel: de universiteit blokkeerde Wouters internetaccount omdat hij teveel e-mails stuurde. ‘Ik werd verdacht van spammen. Maar gelukkig is het opgelost.’ Als Wouter voor 14 oktober meer stemmen krijgt dan zijn tegenkandidaat mag hij naar de finaleronde, 24 oktober in Amsterdam, waar de uiteindelijke vertegenwoordiger wordt gekozen. / Yvonne de Hilster

Informatie: www.wouternaardevn.nl. Stemmen kan via internet en per sms. Sms ‘Wouter’ naar ‘2008’ (geen extra kosten).