Nieuws - 28 februari 2019

Wouter Hendriks wordt nieuwe Dean of Research

tekst:
Tessa Louwerens

Wouter Hendriks, hoogleraar Diervoeding, wordt vanaf 1 april de nieuwe Dean of Research. Hij volgt hoogleraar Richard Visser op die per 2 januari is teruggetreden.

© Mirian Hendriks Fotografie

Als Dean of Research is Hendriks onder andere verantwoordelijk voor het promovendibeleid. Daarnaast adviseert de Dean de rector over het onderzoeksbeleid van Wageningen University en ziet hij toe op de kwaliteit en integriteit van het onderzoek. Verder treedt de Dean in voorkomende gevallen op als vertegenwoordiger van de rector.

Hendriks: ‘Ik wil mij concentreren op de verdere ontwikkeling van onderzoekskwaliteit, nauwere samenwerking tussen WU en WR, de implementatie van de strategische onderzoeksthema's van WUR en verbetering van de zichtbaarheid van de Dean of Research-positie binnen en buiten WUR. In nauw overleg gaan we bepalen wat prioriteit heeft en later worden er waarschijnlijk nog onderwerpen toegevoegd. Maar eerst wil ik mij verder verdiepen in de positie.’

Het betreft een deeltijdfunctie van twee dagen in de week, daarnaast blijft Hendriks leerstoelhouder bij de groep Diervoeding. Hendriks krijgt een werkplek in Atlas bij de afdeling Corporate Strategy & Accounts (CSA). Hij zal worden ondersteund door een nieuw te vormen virtueel Dean's Office bestaande uit een operationeel ondersteuner en drie van de meest betrokken strategische/beleidsadviseurs uit de afdelingen CSA en Corporate Governance & Legal Services (GC&LS).

Lees ook: