Organisatie - 13 januari 2011

Woorden

In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Zo begint het evangelie volgens Johannes. Woorden, zij liggen ten grondslag aan ons mens-zijn, zij vormen de basis. Geschreven woorden, gesproken woorden.

In deze eerste week van het nieuwe jaar worden weer heel wat mooie woorden uitgewisseld. Als we elkaar ontmoeten, via telefoon en mail, of in toespraken tijdens de vele recepties. Geluk, succes en gezondheid. Persoonlijke wensen vertrouwen we aan het papier toe. De mooiste vorm is de brief.
Ook dit jaar zullen weer duizenden artikelen, rapporten en boeken verschijnen, vol met informatie en nieuwe kennis. Onderzoekers zullen trots zijn op een publicatie in een van de hoog genoteerde wetenschappelijke tijdschriften. Op leestafels zullen stapels nieuwe folders, convocaties, verslagen, knipsels en andere geschriften worden neergelegd. De rekken in winkels en kiosken zullen ook in 2011 weer bol staan van dagbladen, weekbladen en maandbladen. Vergankelijk of minder vergankelijk, maar allemaal met de bedoeling om gelezen te worden. Dezelfde intentie hebben de welhaast ontelbare e-mailberichten die zullen worden verstuurd, de vele nieuwsbrieven, notulen, en wat dies meer zij.
Is dit alles niet een beetje overdadig? Zouden we niet beter af zijn als we het kunnen beperken? Misschien kunnen we een voorbeeld nemen aan een schilder   als Mondriaan? Streven naar steeds minder in plaats van naar steeds meer. Zou het niet geweldig zijn om alles wat we willen schrijven terug te brengen tot één enkel verhaal, één enkel woord, en uiteindelijk... helemaal niets? Gewoon, een leeg vel, waar alles op staat?