Student - 7 maart 2018

Woninggebrek domineert verkiezingsdebat in Orion

tekst:
Stijn van Gils
4

De kamernood is groot in Wageningen en dat was duidelijk te merken tijdens het verkiezingsdebat voor studenten in Orion. Drie verkiezingsthema’s waren geselecteerd, maar uiteindelijk kwam de discussie dinsdagavond vaak weer terug op huisvesting.

Lara Minnaard (Stadspartij) spreekt hier, met links Dennis Gudden en rechts Anne Walther (SP). ©Sven Menschel

Lara Minnaard van de Stadspartij kijkt de zaal indringend aan en praat vervolgens snel. Als het aan haar ligt moeten studenten niet alleen in Wageningen gehuisvest worden, maar ook in de omgeving. Dat is geen wens, benadrukt ze, maar de procedures die nodig zijn om tot nieuwe huizen te komen kosten nu eenmaal tijd. ‘En laten we eerlijk zijn’, zegt ze. ‘Ik woon liever in de regio, dan dat ik terug naar Middelburg ga.’

De SP is het met haar eens en wil meer met buurgemeentes in gesprek. Alles liever dan reizen. D66 en GroenLinks hebben duidelijk een andere mening. ‘Alle studenten die in Wageningen willen wonen, moeten in Wageningen kunnen wonen’, zegt lijsttrekker Dennis Gudden van D66. ‘Er wordt een tegenstelling gecreëerd. Maar we hebben ruimte zat.’ Volgens de lijsttrekker van de partij blijft er zelfs voldoende ruimte over om voor andere groepen, zoals ouderen, te bouwen.

Opengeklapte laptops
De meeste partijen stuurden een student of net afgestudeerde van hun kieslijst naar de zaal. Alleen D66 en CDA vielen wat dat betreft een beetje uit de toon door hun lijsttrekkers te sturen die duidelijk de studentenleeftijd gepasseerd zijn.

De ongeveer 250 studenten die het debat bijwoonden, volgen de standpunten aandachtig. Een enkeling had, als tijdens een normaal college, de laptop opengeklapt om aantekeningen te maken. Dat was handig, want zeker in het begin was het lastig bijhouden welke persoon nu bij welke van de negen aanwezige partijen hoort.

Het debat was ingedeeld in drie thema’s: huisvesting, sociale cohesie en klimaatneutraal, maar het vuur zat duidelijk in het eerste thema. Klimaatneutraal worden wil eigenlijk elke partij wel en het thema sociale cohesie, waarin bijvoorbeeld ook de openingstijden voor de kroeg besproken werden, kwam vaak toch weer terug op huisvesting.

Seniorenwoningen
Zo is het volgens Gersom van der Elst (ChristenUnie) slim om de huisvesting van senioren deels te combineren met die voor studenten. ‘Studenten kunnen dan bijvoorbeeld één dagdeel in de week ouderen gezelschap houden en betalen in ruil daarvoor een lagere huur.’ Zijn standpunt leidde tot een woeste reactie uit de zaal van Mark Mekken (zelf nummer 7 bij Connect Wageningen). ‘Ik was bij het ouderendebat en ouderen willen dat helemaal niet. Die willen eigenlijk gewoon een mantelzorger en dat moet bij voorkeur een jongere uit de omgeving zijn. Waarom komt de ChristenUnie hier steeds weer op terug?’

Maar ook partijen die meer nadruk leggen op gewone studentenhuisvesting, konden op felle repliek uit de zaal rekenen. ‘Ik had een tijdelijke kamer gevonden, maar toen zie Idealis dat het ook na mei misschien nog niet lukt om een kamer te regelen. Ik wist toen ineens helemaal niet of ik in Wageningen kon blijven wonen en ik had daar veel stress van’, aldus Melissa van der Lingen, die eveneens op de lijst van Connect Wageningen staat. ‘Hoe hebben jullie de kamernood zo hoog op laten lopen?’

Internationale studenten
Internationale studenten die, als ze uit de EU komen, gewoon mogen stemmen, ontbraken grotendeels bij het debat. Voor hen is het debat opgenomen en wordt het vertaald. Via Facebook kunnen zij het debat straks alsnog volgen.

Re:acties 4

 • Piet Harlaar

  Onnodig sensatiebeluste post door Erik Lammers wat mij betreft. De genoemde 123 nieuwe inwoners betreft uiteraard een absolute groei in inwoneraantal voor het jaar 2017. Er zijn weliswaar 1500-2000 nieuwe studenten naar Wageningen gekomen, maar er zijn ook zeker zo'n 1000-1500 afgestudeerden weer vertrokken. Kortom je bent appels met peren aan het vergelijken.

  Feit blijft desondanks dat de groei van het aantal studenten niet synchroon loop met het aantal nieuwe inwoners. Op basis van het CBS zijn er 1053 inwoners bijgekomen tussen 2013 en 2017. In dezelfde periode zijn er op basis van cijfers van de wur 4840 studenten bijgekomen.

  Overigens ben ik het verder volledig met de post van Christiaan eens. Er is de afgelopen jaren behoorlijk wat bijgebouwd voor studenten in Wageningen, waaruit mijns inziens welwillendheid vanuit de Gemeente en Idealis blijkt.

  Vooral de Universiteit zou zelf wel een grotere rol mogen spelen dan vooral heel hard roepen dat andere partijen hun probleem op moeten lossen (geldt overigens voor wel meer onderwerpen).

  Bronnen:
  https://allecijfers.nl/gemeente/wageningen/
  https://www.wur.nl/nl/Wageningen-University/Over-Wageningen-University/Feiten-en-cijfers.htm
  https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2017/47/verhuiskaart-flevoland-gelderland-en-utrecht

  Reageer
 • Christiaan

  Ik hoor vaak kritiek op de gemeente Wageningen en haar gebrek aan inzet voor de studentenhuisvesting. Ik volg zelf als student de gemeenteraad al enkele jaren en ik heb echt niet de indruk dat men niets aan studentenhuisvesting wil doen. Het is gewoon heel lastig om de groei aan studenten van 4700 naar 10700 in de afgelopen tien jaar bij te houden. Niet alleen omdat Wageningen met 38500 inwoners weinig ruimte heeft om hiervoor bij te bouwen. Ook de impact van de economische crisis en de problemen in de bouwmarkt moeten niet worden onderschat. De groei van de universiteit is gewoon buiten proportioneel groot. Weliswaar bepaalt de gemeenteraad de kaders, maar zij beschikt niet over de bouwgrond. Zij is gewoonweg niet bij machte om een dergelijk groot huisvestingsprobleem één, twee, drie, op te lossen. Het ligt veel meer voor de hand dat de universiteit, als groot grondbezitter, samen met idealis een voortrekkersrol op gebied van studentenhuisvesting neemt. Vijftien jaar geleden toen de universiteit in een diep dal verkeerde qua studentenaantallen, was het toch idealis die besloot om de Rijnsteeg met ruim zeshonderd kamers te slopen. Ook verschillende kleinere flats werden gesloopt of stonden op de nominatie (o.a. Asserpark). Men voorzag alleen maar verdere krimp en zat met honderden lege studentenkamers. Men heeft toen een inschattingsfout gemaakt en ook de gemeente Wageningen heeft de afgelopen jaren wel eens onverstandige besluiten genomen. Het probleem dat we nu te weinig kamers hebben wil ik zeker niet ontkennen, maar de suggestie dat de gemeente Wageningen en haar raad in de afgelopen jaren niet zijn opgekomen voor de Wageningse student is onjuist.

  Reageer
 • Erik Lammers

  Als studenten zich inschrijven in de gemeente Wageningen zit er weinig anders op dan woningen te bouwen. Dan zouden de studenten namelijk goed zijn voor 8 zetels in de gemeenteraad. 2017: 123 nieuwe inwoners, maar 1500-2000 nieuwe studenten.
  Wat gaat er mis?
  Tikkie terug dus...
  Erik Lammers, Stadspartij Wageningen

  Reageer
  • Mark Reijerman

   Geen nieuwe woningen en wel groeien is geen goeie match
   Mark Reijerman, Connect Wageningen


Re:ageer