Nieuws - 7 maart 2018

Woninggebrek domineert verkiezingsdebat in Orion

tekst:
Stijn van Gils

De kamernood is groot in Wageningen en dat was duidelijk te merken tijdens het verkiezingsdebat voor studenten in Orion. Drie verkiezingsthema’s waren geselecteerd, maar uiteindelijk kwam de discussie dinsdagavond vaak weer terug op huisvesting.

Lara Minnaard (Stadspartij) spreekt hier, met links Dennis Gudden en rechts Anne Walther (SP). ©Sven Menschel

Lara Minnaard van de Stadspartij kijkt de zaal indringend aan en praat vervolgens snel. Als het aan haar ligt moeten studenten niet alleen in Wageningen gehuisvest worden, maar ook in de omgeving. Dat is geen wens, benadrukt ze, maar de procedures die nodig zijn om tot nieuwe huizen te komen kosten nu eenmaal tijd. ‘En laten we eerlijk zijn’, zegt ze. ‘Ik woon liever in de regio, dan dat ik terug naar Middelburg ga.’

De SP is het met haar eens en wil meer met buurgemeentes in gesprek. Alles liever dan reizen. D66 en GroenLinks hebben duidelijk een andere mening. ‘Alle studenten die in Wageningen willen wonen, moeten in Wageningen kunnen wonen’, zegt lijsttrekker Dennis Gudden van D66. ‘Er wordt een tegenstelling gecreëerd. Maar we hebben ruimte zat.’ Volgens de lijsttrekker van de partij blijft er zelfs voldoende ruimte over om voor andere groepen, zoals ouderen, te bouwen.

Opengeklapte laptops
De meeste partijen stuurden een student of net afgestudeerde van hun kieslijst naar de zaal. Alleen D66 en CDA vielen wat dat betreft een beetje uit de toon door hun lijsttrekkers te sturen die duidelijk de studentenleeftijd gepasseerd zijn.

De ongeveer 250 studenten die het debat bijwoonden, volgen de standpunten aandachtig. Een enkeling had, als tijdens een normaal college, de laptop opengeklapt om aantekeningen te maken. Dat was handig, want zeker in het begin was het lastig bijhouden welke persoon nu bij welke van de negen aanwezige partijen hoort.

Het debat was ingedeeld in drie thema’s: huisvesting, sociale cohesie en klimaatneutraal, maar het vuur zat duidelijk in het eerste thema. Klimaatneutraal worden wil eigenlijk elke partij wel en het thema sociale cohesie, waarin bijvoorbeeld ook de openingstijden voor de kroeg besproken werden, kwam vaak toch weer terug op huisvesting.

Seniorenwoningen
Zo is het volgens Gersom van der Elst (ChristenUnie) slim om de huisvesting van senioren deels te combineren met die voor studenten. ‘Studenten kunnen dan bijvoorbeeld één dagdeel in de week ouderen gezelschap houden en betalen in ruil daarvoor een lagere huur.’ Zijn standpunt leidde tot een woeste reactie uit de zaal van Mark Mekken (zelf nummer 7 bij Connect Wageningen). ‘Ik was bij het ouderendebat en ouderen willen dat helemaal niet. Die willen eigenlijk gewoon een mantelzorger en dat moet bij voorkeur een jongere uit de omgeving zijn. Waarom komt de ChristenUnie hier steeds weer op terug?’

Maar ook partijen die meer nadruk leggen op gewone studentenhuisvesting, konden op felle repliek uit de zaal rekenen. ‘Ik had een tijdelijke kamer gevonden, maar toen zie Idealis dat het ook na mei misschien nog niet lukt om een kamer te regelen. Ik wist toen ineens helemaal niet of ik in Wageningen kon blijven wonen en ik had daar veel stress van’, aldus Melissa van der Lingen, die eveneens op de lijst van Connect Wageningen staat. ‘Hoe hebben jullie de kamernood zo hoog op laten lopen?’

Internationale studenten
Internationale studenten die, als ze uit de EU komen, gewoon mogen stemmen, ontbraken grotendeels bij het debat. Voor hen is het debat opgenomen en wordt het vertaald. Via Facebook kunnen zij het debat straks alsnog volgen.