Nieuws - 3 juli 2012

Wonen op De Dreijen nog ver weg

De bouw van een nieuwe woonwijk op De Dreijen lijkt verder weg dan ooit. Er komt eerst een nieuwe structuurvisie over de toekomstige woningbouw in Wageningen.

scheikundegebouw-2.jpg
Dat schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. In de visie wordt neergelegd aan wat voor soort huizen behoefte is, wat de belangrijkste bouwlocaties zijn en in welke volgorde die worden bebouwd. Voor de Dreijen denken b&w aan woningen met een 'bovenregionaal karakter'.
Stil
De planontwikkeling voor De Dreijen ligt al geruime tijd stil. In januari 2010 besloten b&w het toen bestaande in de gemeenteraad niet in stemming te brengen. Met name de bebouwing van een deel van het Klein Arboretum bleek een politiek struikelblok. Het nieuwe college van b&w pakte een jaar terug de draad weer op. Maar sindsdien is het stil. De stagnerende markt, een gebrek aan bouwcontingent en de interpretatie van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn daar mede debet aan. Een eventuele nieuwe woonwijk zal in ieder geval in fasen worden gerealiseerd.
Geen haast
Volgens woordvoeder Simon Vink van Wageningen UR is vertraging van de plannen geen groot probleem. 'Wij hebben geen haast. Het is de gemeente die de planontwikkeling graag vlot wilde trekken. Maar dat is dus tot nu toe niet gelukt.'  Volgens plan zullen ergens in 2015 de laatste leerstoelgroepen naar de campus verkassen. Een deel van de onderwijsgebouwen is mogelijk nog langer in gebruik. De stormachtige ontwikkeling van de studentenaanwas noopt daartoe. Het aantal studenten groeit volgens prognose tot 9000 in 2016.