Nieuws - 1 januari 1970

Wiskunde scoort hoog

De twee wiskundige leerstoelgroepen Wiskundige en statistische methoden en Operationele research en logistiek zijn goed beoordeeld door de visitatiecommissie die het wiskundig onderzoek in Nederland heeft beoordeeld.

Wageningen kreeg drie tienen en een zes en staan daarmee op een gedeelde eerste plaats met een aantal andere groepen.
De visitatiecommissie is lovend over het brede terrein dat de Wageningse wiskundigen bestrijken. Vooral de samenwerking met andere vakgebieden is een sterk punt.. Voor productiviteit, relevantie en levensvatbaarheid krijgen de wiskundigen daarom de hoogste score. Over de kwaliteit is de commissie minder lovend, die is ‘voldoende’.
Hoogleraar prof Johan Grasman is erg tevreden met die beoordeling. ‘We doen mee met de top. Beter kan eigenlijk niet. Wij ontwikkelen geen nieuwe wiskunde, maar passen de nieuwste inzichten toe. Wij zullen daarom nooit een topbeoordeling krijgen voor kwaliteit.’ De samenwerking met de wiskundigen van DLO in het centrum Biometris is volgens hem een van de redenen voor het succes. ‘Wij zijn maar een klein groepje, samen hebben we meer deskundigheid gebundeld.’ / KV