Nieuws - 6 oktober 2010

Winterganzenbeleid

tekst:
Gastredacteur

In de Resource van 23 september wordt David Kleijn (Alterra) gevraagd om te reageren op het gezamenlijk CLM/LEI onderzoek over de kosteneffectiviteit van de opvang van winterganzen.

Het onderzoek, dat in opdracht van LNV is uitgevoerd, is gericht op het doorrekenen van tien scenario's om de toenemende kosten van het huidige ganzenbeleid in de hand te houden.
In het artikel is Kleijn het niet eens met de bevindingen uit het rapport. Hij vindt het symptoombestrijding. Het interessante is echter dat alle opties waarop hij reageert ook door ons naar de prullenbak worden verwezen! En op de door ons voorgestelde optie, wordt helemaal niet gereageerd. In deze optie geven we aan dat de foerageergebieden beter afgeschaft kunnen worden, de ganzen buiten de foerageergebieden niet meer verjaagd hoeven te worden, wat nu wel het geval is, en er ook geen ganzen meer worden geschoten in de winter.
We hebben veel begrip voor de ganzenschade die geïnterviewde boer Rigter ondervindt. Het betreft hier echter schade die door de hier broedende ganzen wordt veroorzaakt en gaat zo te zien niet over de hier overwinterende ganzen. Daarmee worden de 'zomer- en winterganzen' op één hoop geveegd in het artikel, terwijl deze echt verschillende problemen opleveren. Bovendien gaat ons rapport over winterganzen. Slordige journalistiek.
De door Kleijn voorgestelde studie om eerst naar de noordelijke broedgebieden van de ganzen te kijken om inzicht te krijgen in de groei van de ganzenpopulatie om zo de kosten beter te kunnen beheersen lijkt ons te beperkt. De kosten in ons land worden niet alleen bepaald door de omvang van de ganzenpopulatie maar ook door de langere periode dat de ganzen hier in Nederland verblijven (meer gansdagen) en de toenemende voerkosten.
Piet Rijk (LEI) en Adriaan Guldemond (CLM)