Wetenschap - 15 november 2007

‘Wildgroei paardenhouderij wekt weerstand’

1533_nieuws.jpg
Als Nederlandse paardenhouders zelf niets doen tegen de wildgroei aan stallen, paardenweitjes en maneges op het platteland, zullen ze steeds meer te maken krijgen met maatschappelijke weerstand. Dat verwacht ing. Roel Boersma, eigenaar van het adviesbureau eQuest dat zich richt op de hippische branche.
Boersma sprak zijn waarschuwing uit op donderdag 8 november tijdens een discussie over de zogenoemde verpaarding van Nederland, georganiseerd door de stichting Ruraal Wageningen (RUW). De omvang van de paardenhouderij is de afgelopen twintig jaar flink gegroeid. Er zijn geen precieze cijfers over het aantal gehouden paarden, maar naar schatting zijn er momenteel 160 duizend paardenhouders in Nederland.
Boersma ziet in zijn werk dat de paardenhouderij maar voor een enkeling daadwerkelijk profijtelijk is. Onderzoek in de Achterhoek door ing. Michelle Schinkel, pas afgestudeerd aan Van Hall Larenstein, bevestigt dat. Zij constateert dat veel mensen die een bedrijf opzetten in de paardenhouderij daar een volledige baan aan hebben, maar geen volledig salaris.
Ing. Kristianne van der Put van VHL keek naar de inpassing van de paardenhouderij in het landschap. Met kleine aanpassingen is een deel van de ergernis die leeft onder Nederlanders weg te nemen, meent zij. De in het oog springende linten en witte hekken rond paardenbakken en -weitjes kunnen eenvoudig bruin gekleurd worden, waardoor ze bijna wegvallen in het landschap.
Van der Put constateert verder dat de paardensector sterk afhankelijk is van de welvaart, omdat die bijna volledig is gericht op vrijetijdsbesteding. ‘Als de economie inklapt, zakt ook de paardenhouderij in elkaar’, zegt ze.
Of het moment snel daar is dat de Partij voor de Dieren of bijvoorbeeld Wakker Dier actie gaat ondernemen tegen de intensieve paardenhouderij, blijft nog even de vraag. Boersma noemt die gedachte zeker niet denkbeeldig. En Van der Put zag bij haar onderzoek dat paarden op veel verschillende manieren worden gehouden. Sommige dieren hebben, gerekend naar de lichaamsomvang, minder ruimte dan een kip in een legbatterij, stelt zij.