Nieuws - 1 januari 1970

Wild voorkomt intense bosbranden

Wild voorkomt intense bosbranden


Een bonte mix van wilde dieren zoals edelherten en paarden kan heel goed
intense bosbranden voorkomen. Dr Koen Kramer van Alterra concludeert dit
voor de Veluwe en soortgelijke bosrijke gebieden. Voor de Amerikaanse staat
Californië heeft een 'wildeenheid' tegen bosbranden echter weinig zin.
Kramer voerde computersimulaties uit van bosbranden. Zijn testgebied is het
loof- en dennenbos van Planken Wambuis op de Veluwe. De gesimuleerde
bosbranden nemen duidelijk in frequentie af bij een groter aantal herten,
reeën, paarden en runderen.
De edelherten en reeën die op de Veluwe lopen, voorkomen vooral de kans op
intense kronenvuren, het afbranden van de hogere lagen in het bos, stelt
Kramer. ,,Door struiken en takken onder in de bomen aan te vreten,
bemoeilijken ze het omhoogklimmen van vuur enorm.'' De bomen zelf gaan dan
niet in lichterlaaie, wat rest zijn de loopvuren onder de bomen door die
minder schade aanrichten. Vooral grassen verdwijnen hierdoor.
Een natuurlijke wildpopulatie kan zeker een rol spelen bij het voorkomen
van bosbranden op de Veluwe, maar niet alle bossen kunnen in dit opzicht
profiteren van wild. Voor de door bosbranden geteisterde Amerikaanse staat
Californië is het geen oplossing, zegt Kramer. Want wat hier op het menu
staat van het wild, is geen brandstof voor de hevige branden. Dat is het
vele dode hout dat daar aanwezig is als gevolg van grote insectenplagen.
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten brengen nog niet wild in hun reservaten
met het oog op het voorkomen van bosbranden, maar als dat te zijner tijd
toch een argument wordt, heeft Kramer nog wel een tip. Een mix van
diersoorten is volgens hem effectiever dan een enkele diersoort. Zo gaan er
namelijk verschillende typen brandstof voor mogelijke bosbranden verloren.
Runderen en paarden eten bijvoorbeeld de lage kruiden en reeën, en herten
eten meer de hogere struiken en ook takken van onder meer eikenbomen. |
H.B.