Nieuws - 1 januari 1970

Wijffels: structuur Wageingen UR kan TNO redden

De grote tekortkoming van TNO is dat het niet op Wageningen UR lijkt. Dat is de conclusie van de nieuwe commissie van ex-Rabotopman prof. Herman Wijffels.

Het gaat beroerd met TNO. De organisatie, die jaarlijks goed is voor een omzet van een klein half miljard, is haar ‘brugfunctie’ voor een deel kwijtgeraakt. Wat TNO nodig heeft zijn kenniseenheden waarin fundamentele en toegepaste onderzoekers samenwerken, groepen onderzoekers in dezelfde discipline die zich in elkaars fysieke nabijheid bevinden en sneller met elkaar samenwerken, en, last but not least, een ‘eenduidige aansturing vanuit één punt’.
Dat staat in het rapport ‘De kracht van directe verbindingen’, dat de commissie-Wijffels in alle stilte op 14 mei heeft aangeboden aan het kabinet. In het rapport onderzoekt de commissie hoe de onderzoeksorganisatie TNO zich kan herstellen van de harde klappen die het de laatste jaren heeft moeten incasseren, en concludeert dat TNO zich moet spiegelen aan het model van Wageningen UR.
Het huidige TNO is ingehaald door de tijd, aldus het rapport. TNO was aanvankelijk bedoeld om een ‘brugfunctie’ te vervullen tussen de fundamentele wetenschap die de universiteiten ontwikkelen en de toegepaste wetenschap waar de overheid en de bedrijven om vragen. TNO vervult die functie niet meer optimaal. De universiteiten, aangemoedigd door grote technologiefondsen zoals dat rond genomics, zijn zelf kongsi’s met het bedrijfsleven aangegaan, terwijl de grote bedrijven steeds meer investeren in wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast heeft TNO te veel nadruk gelegd op financiële doelen, waardoor het zijn maatschappelijke functie uit het oog is verloren.
Dat moet anders, vindt de commissie. Zoals de DLO’s zich hebben aangesloten bij Wageningen Universiteit, zo moet TNO toenadering zoeken tot universiteiten. TNO Industrie moet bijvoorbeeld samenwerking aangaan met de TU Eindhoven, TNO Bouw met TU Delft. In Delft voorziet de commissie de totstandkoming van een kennismoloch op het gebied van ‘water, grond, bouwen en ruimtegebruik’: het Delta Instituut. Rijkswaterstaat, TNO, de TU en het particuliere Geo Delft zouden erin moeten samengaan.
TNO moet zich bovendien meer concentreren. De vijftien TNO-instituten zijn te versnipperd bezig, en zouden moeten opgaan in vijf nog in te richten ‘kerngebieden’. De overheid moet TNO helpen in dat concentratieproces door de onderzoeksgelden te bundelen en niet meer ad hoc uit te zetten.
Daarnaast moet het bedrijfsleven meer voet aan de grond krijgen binnen TNO. Dat zou moeten gebeuren door captains of industry te laten toetreden tot de raden van toezicht en de besturen van de organisatie.
De commissieleden baseerden zich onder meer op zelfevaluaties van TNO en Wageningen UR. De commissie heeft in november 2003 nog overlegd met het management van Wageningen UR. Wijffels is als ereprofessor verbonden aan Wageningen Universiteit. | W.K.