Wetenschap - 10 oktober 2002

Wija van Staveren geridderd

Wija van Staveren geridderd

Burgemeester Geke Faber heeft prof. Wija van Staveren onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De Wageningse bijzondere hoogleraar in de Voeding van de oudere mens heeft haar onderscheiding verdiend door zich in te zetten voor de professionalisering van haar vakgebied, de Di?tetiek, en haar onderzoek naar de voeding van kwetsbare groepen.

Het eerste deed Van Staveren onder meer als deeltijd-hoogleraar Voeding en di?tetiek bij het Universitair Medisch Centrum te Utrecht en vanuit de Nederlandse Vereniging voor Di?tisten. Het tweede als lid van de Gezondheidsraad en tal van commissies, waarin ze bijdroeg aan wetenschappelijke beleidsadviezen op het gebied van voeding. De nieuwe richtlijnen voor de dagelijkse hoeveelheid vocht en vitamine D voor ouderen zouden er zonder Van Staveren niet zijn gekomen.

Daarnaast heeft de hoogleraar zich ingezet voor een inhoudelijk correcte Nederlandse Voedingsmiddelentabel en de periodieke landelijke voedselconsumptiepeilingen. Zij is inmiddels dertig jaar aan Wageningen Universiteit verbonden. | W.K.