Nieuws - 5 december 2002

Wie schrijft het beste Belhamel-essay?

Wie schrijft het beste Belhamel-essay?

'De onderzoeker heeft recht van spreken'

Voor de tweede keer - het moet een traditie worden - schrijft Wb-uitgever Cereales de Belhamel-essaywedstrijd uit. Het motto luidt deze keer 'De onderzoeker heeft recht van spreken'.

Op kritieke momenten klinkt binnen Wageningen UR de roep om ??n duidelijke stem. 'Niet allemaal door elkaar roepen, wat moet het volk wel van ons denken.' Zo werden tijdens de jongste MKZ-crisis enkele 'woordvoerders' aangewezen door de raad van bestuur om de gewaarmerkte stem van Wageningen UR te laten horen. Alle anderen werd het zwijgen opgelegd. Vergelijkbare situaties doen zich met enige regelmaat voor op het niveau van instituut en leerstoelgroep (en straks uiteraard ook op het platform van de kenniseenheid). Als het er echt om spant monopoliseert de hoogleraar of de directeur het recht van spreken voor zichzelf.

De onderzoeker heeft recht van spreken, wel zeker. Maar hoe ver reikt dat recht? Bepaalt soms wie betaalt? Zien zij die vrezen dat de academie verkocht wordt aan de commercie slechts spoken? Of dreigt er wel degelijk gevaar? Het antwoord dat wij zoeken is niet simpel. Absolute academische vrijheid bestaat niet (meer), absolute kneveling daarvan kan het alternatief niet zijn. Het gaat erom een nieuw evenwicht te vinden. Wat prevaleert? Hoev??l recht van spreken heeft de academicus?

Schrijf uw antwoord op, bondig, persoonlijk, recht uit het hart. Zet uw Belhamel-essay op papier in de wetenschap dat daarbij in elk geval het volle recht van spreken is gewaarborgd.

Alle medewerkers en studenten van Wageningen UR kunnen in de Belhamel-essaywedstrijd meedingen naar drie prijzen: de winnaar krijgt ? 500, de tweede prijs bedraagt ? 350 en de derde ? 150.

Inzendingen, niet langer dan 1500 woorden, moeten uiterlijk 10 januari 2003 binnen zijn bij: Jury Belhamel-essaywedstrijd, postbus 357, 6700 AJ Wageningen of op belhamel@cereales.nl

De jury bestaat uit de heren Piet Aben, Charles Crombach, Johan van Ophem en Korn? Versluis. De winnende essays worden gepubliceerd in Wb.