Nieuws - 14 december 2017

Wie is de echte vader van WUR?

tekst:
Roelof Kleis

Het Salverdaplein heet niet voor niks zo. Daarmee eert de stad Wageningen de grondlegger van het landbouwonderwijs in Wageningen. Maar is dat wel terecht?


Op de drempel van het jubileumjaar van Wageningen University werpt hoogleraar bodemscheikunde Rob Comans een nieuw licht op de vroege historie van de universiteit. Volgens hem verdient niet Matthijs Salverda, Inspecteur voor het landbouwonderwijs op het moment van de oprichting van de eerste landbouwschool in Wageningen eind negentiende eeuw, maar diens voorganger Winand Staring de credits.

Brief
Comans baseert zich op een opmerkelijke brief die hij op de kop tikte. Het verhaal over Comans, de brief en de mogelijke implicaties
daarvan opent een reeks verhalen die Resource in het kader van het eeuwfeest
maakt. De reeks omvat elf verhalen die samen een eeuw Wagenings onderwijs en
onderzoek belichten. Verhalen over onder andere Wageningse toppers, het onderzoek in den vreemde, het studentenleven in de oorlog en de Zaaijer.

De reeks begint met de oorsprong van het landbouwonderwijs in Wageningen en hoe daar bijna anderhalve eeuw later nog steeds de meningen over verschillen. Komend voorjaar organiseert de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis samen met de Vereniging Gelre een symposium over ‘150
jaar agrarisch onderwijs en onderzoek in Gelderland’. Comans is daar een van de sprekers, laat organisator Piet van Cruijningen (Agrarische- en Milieugeschiedenis) weten.

Groningen
Richard Paping (Universiteit Groningen) belicht op het symposium een heel andere kant van Staring. Volgens Paping (en anderen) heeft Staring er de hand in gehad dat de Landhuishoudkundige School in Groningen sneuvelde. Die school was op dat moment, het midden van de 19de eeuw, de enige landbouwschool in ons land. De school in Groningen stond de stichting van een Rijkslandbouwschool in de weg.

Op het symposium wordt ook aandacht besteed aan de rol van vrouwen in de landbouw. Joost van Casteren vertelt over de jongste geschiedenis van de WUR. Samen met publicist Martijn de Groot schrijft hij een boek hierover dat volgend voorjaar verschijnt.

de echte vader van wur