Nieuws - 1 januari 1970

Wie bepaalt wat cultuurhistorie is?

Bij de waardering van cultuurhistorie is wel aandacht voor gebouwen en landschappen, maar niet of nauwelijks voor de manier waarop mensen daarmee omgaan.

Dat concluderen onderzoekers van Alterra. Met in het achterhoofd de vraag 'Wat is de cultuurhistorie van de toekomst?' hebben zij de waardering van cultuurhistorie in de Nederlandse maatschappij onderzocht.
De onderzoekers hebben zich bijvoorbeeld afgevraagd of de Atlantikwall cultuurhistorie van de toekomst is. De enorme betonnen verdedigingswal met veel bunkers die Hitler in de Tweede Wereldoorlog liet aanleggen langs de kust, wordt door een heel leger aan amateur-historici wel zo gezien. Zij werden door professionele cultuurhistorici lange tijd nauwelijks serieus genomen, omdat de betonnen bouwsels lelijk zouden zijn en uitingen zijn van een wel erg jonge geschiedenis.
Willen we in de toekomst echter goed kunnen bepalen wat de cultuurhistorie van de toekomst is, dan moet er wel rekening gehouden worden met de maatschappelijke context van dat stukje betonnen geschiedenis, aldus de onderzoekers. / MW