Nieuws - 15 maart 2018

Wie bepaalt het WUR-onderzoek?

tekst:
Albert Sikkema

Moeten WUR-onderzoekers zelf hun onderzoekagenda bepalen of zich laten leiden door de agenda’s van externe financiers? Die vraag ligt voor in het nieuwe strategisch plan. Resource vroeg het alvast aan twee voedingsonderzoekers.

Met welk voedingsonderzoek moet WUR de komende jaren het verschil maken? Die vraag houdt Harry Wichers, onderzoeker bij Wageningen Food & Biobased Research, van tijd tot tijd bezig. Aan de ene kant legt WUR aan de westerse consument uit hoe die gezonder kan eten en leven: matig eten, voorzichtig zijn met suiker, zout en vet, minder bewerkt voedsel en meer vezels eten. Die adviezen staan echter geregeld op gespannen voet met de belangstelling en belangen van de voedingsmiddelenfabrikanten, merkt Wichers. Die willen helemaal niet dat mensen minder gaan eten, maar zijn juist bezig om hun netwerk van verkooppunten uit te breiden. Bovendien hebben ze interesse in nieuwe voedseltechnologie, zoals het printen van voeding. Het gezondheidsvoordeel van spinazie-inkt uit de printer ontgaat Wichers, maar zo’n innovatie kan WUR wel een gezamenlijk project met de industrie opleveren. Anderzijds leveren voedingsadviezen om onze consumptie te matigen geen onderzoeksgeld op, zijn ze weinig concreet en leveren ze pas op langere termijn gezondheidsvoordelen op.

‘Dit raakt de kern waar we binnen de voedingswetenschap al jaren mee te maken hebben en waar we ons steeds meer zorgen over beginnen te maken’, zegt voedingshoogleraar Sander Kersten. ‘Onderzoekers bepalen het liefst zelf waar ze onderzoek naar doen, maar als ze cofinanciering nodig hebben van het bedrijfsleven dan zullen ze zich toch enigszins moeten plooien naar de wensen van de private partner. Dus de keuze wordt al voor ons gemaakt. Wij moeten daarin mee.’

Volgens Kersten is het de kunst om eigen onderzoekideeën goed te verkopen aan bedrijven. Wichers vindt dat Wageningen Research vooral ruimte moet houden om zelf in onderzoek te investeren, om zo haar kennis aantrekkelijk en state-of-the-art te houden.

Thema strategisch plan: domein

WUR wil komend najaar een nieuw strategisch plan presenteren. Tien werkgroepen buigen zich momenteel over evenzoveel thema’s die in dat plan aan de orde komen. Eén daarvan is het onderzoekdomein. Op welke onderwerpen wil WUR het verschil maken, gelet op de eigen ambities, en op welke onderwerpen kan ze een verschil maken, gelet op de kennisagenda’s van ministeries, bedrijven en belangengroepen? Medewerkers en studenten kunnen hierover meepraten tijdens bijeenkomsten van de werkgroep ‘domein’ op 16 maart, 28 maart en 12 april, steeds om 12.30 uur in Impulse.

Meer informatie: https://intranet.wur.nl/project/NewStrategicPlanWUR