Nieuws - 1 januari 1970

What’s in it for me

What’s in it for me

What’s in it for me


Studenten:
1. grotere keuze uit het totale studieaanbod van Van Hall Larenstein en
Wageningen UR
2. betere doorstroommogelijkheden
3. toegang tot meer, andere en soms zelfs gewoon betere faciliteiten als
laboratoria, uitgebreidere bibliotheek, mediatheek
4. uitwisseling van kennis
5. betere huisvesting
6. nieuwe stage en afstudeermogelijkheden binnen Wageningen UR
7. lidmaatschap van studie- en studentenverenigingen
8. toegang tot de beste universitaire sportfaciliteiten van Nederland

Personeel:
1. meer en andere carrièremogelijkheden binnen het totale consortium
Wageningen UR
2. toegang tot meer en andere faciliteiten als laboratoria, proefvelden en
–bedrijven, bibliotheek en mediatheek
3. uitwisseling van kennis
4. het doen van investeringen wordt door de fusie gemakkelijker gemaakt
5. betere huisvesting
6. eenvoudiger bijtanken van vakgebied
7. stimulerende contacten met vakgenoten, zowel op didactisch als
inhoudelijk gebied
8. meedraaien in projecten van onderdelen van Wageningen UR
9. toegang tot de beste sport- en fitnessfaciliteiten van universitair
Nederland