Nieuws - 7 maart 2002

Wetlands failliet

Wetlands failliet

Het regiokantoor van Wetlands International voor Afrika, Europa en het Midden-Oosten, dat gevestigd was in Wageningen, is failliet gegaan. De meeste stafleden van deze stichting zijn overgegaan naar de hoofdafdeling van Wetlands International, dat eveneens is gehuisvest in het gebouw van Alterra.

International science director Douglas Taylor betreurt dat de activiteiten van de regionale afdeling niet economisch rendabel waren en dat het onderzoek naar wetlands en watervogels in Afrika, Europa en het Midden-Oosten niet meer geco?rdineerd kan worden door een speciale afdeling. Maar concreet zal er volgens hem weinig veranderen. Het onderzoek zal grotendeels worden overgenomen door de andere vestigingen van Wetlands International. En partners zoals het Wereld Natuur Fonds en Alterra haken naar verwachting niet af bij het lopende onderzoek. Wetlands International heeft onder meer vestigingen in Rusland en Argentini?. | H.B.