Nieuws - 25 januari 1996

Wethouder openbare werken vraagt inzet van burgers

Wethouder openbare werken vraagt inzet van burgers

Schwung! Dat zou GroenLinks bij B&W inbrengen, beloofde fractievoorzitter Jack Bogers. Anderhalf jaar later sleurt en trekt Bogers aan zijn ambtenaren om de leefbaarheid in de openbare ruimte te vergroten. Face lifts voor de Markt en de Stadsbrink en fietsroutes staan op stapel. Maar de burgers blijven weg wanneer ze de kans krijgen mee te praten over de toekomst van de Markt. Voormalig leraar economie Bogers, nu wethouder Openbare Werken, wil zijn burgers bij de les houden.


Boos is Bogers niet, maar begrijpen doet hij het ook niet. Eerst presenteerde de lokale overheid dichtgetimmerde plannen; daar streed ook Bogers tegen in zijn wilde jaren in de oppositiebanken. Maar nu het ex-CPN-lid wethouder is, gaat het anders. Plannen worden met de burgers ontwikkeld.

Behalve die voor de Markt. Bij de inspraak kwamen vorig jaar slechts enkele betrokken middenstanders en marktkooplieden, een horecabaas en een handvol bewoners opdagen. En die paar insprekers waren niet op de hoogte van het gemeentelijk besluit de Riemsdijkstraat en de Rouwenhofstraat doodlopend te maken en het laatste deel van de Hoogstraat af te sluiten voor auto's. Dat was dus geen bevlogen discussie hoe de kansen uit te buiten die er liggen voor dat plein, het plein in Wageningen. De marktkooplieden willen geen obstakels en andere ondernemers houden liever alles bij het oude. Want auto's maken het plein levendig, is de gedachte. Terwijl ik iedere dag om kwart voor negen het plein zie volstromen met auto's, het merendeel van werkenden die zo de bereikbaarheid van het centrum sterk verminderen."

Sleeptouw

Bogers mist de inbreng van de honderden Wageningers, de gebruikers van de Markt. Die moeten toch ideeen hebben over hoe op die plek de levendigheid en leefbaarheid is te vergroten. Bij de afsluiting van de Generaal Foulkesweg en de aanleg van het 5 Meiplein ging dat fantastisch. Met veel enthousiasme dachten omwonenden, de exploitant van cafe Troost, eigenaar Grol van de Orthopedische Schoentechniek, winkeliers uit de Bevrijdings- en de Bergstraat, medewerkers van Hotel de Wereld en belangstellenden mee."

Is dat niet typisch een plek met zeer betrokken en actieve Wageningers die altijd en overal opduiken om mee te denken? Bogers denkt van niet en stelt dat ook daar de meningen zeker niet gelijkgestemd waren.

Net als destijds wil Bogers de Wageningers op sleeptouw nemen als het gaat om de Churchillweg en de Rooseveltweg. Dat moeten twee hoofdverbindingen worden voor langzaam verkeer en openbaar vervoer. We laten in een vroeg stadium ondernemers, vertegenwoordigers van scholen en kinderdagverblijven en burgers met elkaar praten. Dat begint in februari. Die groeperingen hebben allemaal verschillende problemen en belangen die ze elkaar rechtstreeks duidelijk moeten maken."

Daarbij is het uitgangspunt van de gemeente toch bepalend. Uiteraard zitten we er als gemeente niet blanco bij. De problemen zijn duidelijk. De leefbaarheid in de wijken en bereikbaarheid met de fiets nemen af door de groei van het autoverkeer." Bogers doelt onder meer op de onveiligheid van de Churchillweg nabij Diedenoort en kinderdagverblijf Pipeloi. En op de Rooseveltweg, waarvan enkele kruispunten hoog scoren in de Gelderse top vijftig van meest onveilige kruispunten.

Stoepje

Maar de burger is toch alleen geinteresseerd in het eigen stoepje en losliggende tegels? In 1993 bleek dat toch overduidelijk in de sessie van de gemeenteraad met burgers, De raad de wijk in? Het stoepje moet in orde zijn; als wij daar iets over horen gaan we direct aan de slag."

En zo'n Markt. Die is toch heel ver verwijderd van het losliggende stoeptegeltje? Ik wordt vaak aangesproken over onder meer het vertrek van C&A. Van daaruit is het voor dezelfde burgers nog een stap naar actief meedenken over een aantrekkelijker Markt. Daar moeten we naartoe."

Bovendien is zo'n plein als de Markt een groot deel van het jaar toch een kille, winderige lege plek waar je net zo goed kan parkeren? Wat voor levendigheid moet daar naartoe komen?

Concerten in de Hervormde Kerk? Nee, 's avonds is er genoeg te beleven door de bloei van de horeca. Levendigheid kan komen van meer functies die gedurende day-time mensen trekken. Uiteraard hebben we de warenmarkt op woensdag en zaterdag. Verder onderzoekt de gemeente de mogelijkheid alle kantoorfuncties rond de Markt te concentreren en het Stadskantoor aan de Stadsbrink te verlaten. En je kan denken aan een paar kiosken tegen de kerk. Maar het is belangrijk dat de burgers meedenken. Want ik wil met open vizier de discussie in."

Zwaartepunt

Om het belang van een versterkte Markt te onderstrepen, springt Bogers op van zijn stoel en pakt twee schetsen voor het centrum. B&W moet ze nog bespreken. De wethouder Openbare werken ontvouwt een schets waarbij het zwaartepunt van het winkelgebied, de economische motor van het centrum, ligt in de Hoogstraat en op het gebied rond de Gerdesstraat en de Stadsbrink. Het zwaartepunt komt daar te liggen als er een publiekstrekker, een warenhuis, met parkeervoorzieningen laten bouwen ten noorden van de Stadsbrink. De bereikbaarheid voor de auto is dan optimaal. De hoeveelheid rendabele vierkante meters winkel in Wageningen is beperkt en winkels willen dicht bij parkeerplaatsen zitten. Op de Markt vind je winkels die het moeilijker krijgen en nog meer horeca. Overdag wordt het doods, zoals op de Korenmarkt in Arnhem. Maar de Wageningse Markt moet geen blinde darm worden."

Bogers pakt de andere schets van zijn ambtenaren. Daar is de Hoogstraat van begin tot eind een winkelgebied; het zwaartepunt ligt binnen de gracht. Maar dan moeten we er wel voor zorgen dat er dicht bij de Markt een goede parkeergelegenheid komt. Daarom hebben we met de Landbouwuniversiteit afgesproken dat Wageningers op vrijdagavond en zaterdag kunnen parkeren op Duivendaal bij het Bestuurscentrum. De consumenten moeten die parkeerplaats nog ontdekken. Het mooiste zou zijn als we een extra voetgangersbruggetje over de gracht aanbrengen om de route te verkorten. Nog dit jaar komen er parkeerplaatsen bij langs de Costerweg. Die zijn vooral bedoeld voor de langparkeerders uit het centrum." Bogers denk nog serieus na over de mogelijkheid aan het Plantsoen een parkeergarage te bouwen. Die zou dan twee lagen de grond in moeten.

Wat een aandacht voor het winkelend publiek dat met de auto komt. GroenLinks had daar toch nooit iets mee op? Het gaat ons om het beperken van de overlast en het vergroten van de leefbaarheid in het centrum en de andere wijken. In Wageningen doet al zo'n driekwart van de centrumbezoekers boodschappen met de fiets."

Als wethouder wil ik niet tegen windmolens vechten. De economische motor, het winkelhart en de regionale functie van Wageningen 337 daar weet ik als docent economie echt wel iets van - moet niet stilvallen. Dus moet het centrum goed bereikbaar blijven."

Bogers zegt de les van het failliet van het betaald voetbal bij FC Wageningen geleerd te hebben. Zulke unieke zaken krijg je in zo'n klein stadje niet zomaar terug. Dat moet me niet met de binnenstad gebeuren. Daarom investeren we zwaar in de kwaliteit van het centrum. Vier miljoen in de openbare ruimte en nog eens drie miljoen in extra parkeervoorzieningen en betaald parkeren. Dat vergroot de bereikbaarheid." Jaarlijks heeft de gemeente zo'n 35 miljoen gulden beinvloedbaar budget.

Oververhit

Maar al die investeringen oogsten bij ondernemers weinig lof. De kritiek op de baatbelasting die de gemeente heft bij ondernemers in de Hoogstraat wijst Bogers van de hand. Die twee ton - de herbestrating van de Hoogstraat kostte een miljoen - is een bescheiden bijdrage, aldus de wethouder. Vergeet niet dat de gemeente ook miljoenen investeert in de Herenstraat, de Kloosterstegen en in plannen zoals de Junushoff."

Maar de toon is gezet; de gemeente kan het nooit goed doen. Wij hebben ook goeie ideeen en zetten ons wel degelijk in", aldus de wethouder, die volgens ingewijden zijn ambtenaren zo motiveert en bestookt met plannen dat de ambtelijke machine bijna oververhit raakt. Bogers zelf oogst lof bij vriend en politiek vijand. Hij werkt hard en is altijd geinformeerd, tot in het kleinste detail. Dat dwingt respect af.

Enig kritiekpunt is dat hij onderschat hoeveel tijd procedures kosten. De schwung verliest swing de procedurele molens. Bogers: De uitbater van cafe Carre wilde een bredere stoep om als terras te gebruiken. Maar die drie rijen extra stoeptegels en een parkeerverbod aan de overzijde van het cafe moeten door de verkeersadviescommissie en de brandweer getoetst worden, de inspraak in en tenslotte naar B&W. Als je dat hup, beng wil doen, volgt er gesputter omdat het op andere plannen vooruitloopt."

Bogers heeft de zaak binnen de gemeente niet doorgedrukt; dat was het hem niet waard. Dan gaan zaken zoals de herinrichting van de Stadsbrink, een project van drie miljoen gulden, voor. Daarbij is volgens Bogers alles op haren en snaren gezet om op tijd te beginnen." Dit kwartaal moet de herinrichting klaar zijn, vindt Bogers.

Bogers' tomeloze inzet lijkt zijn oorsprong te vinden in de behoefte om te laten zien dat met GroenLinks, na de PvdA de twee politieke partij in Wageningen, geen hemelfietsers in het gemeentehuis zijn gehaald. Bogers vertelt over een lang gesprek met de voormalig voorzitter van de winkeliersvereniging, bakker Van der Linden. Die concludeerde dat het nog wel meeviel met onze ideeen." Bogers heeft nog twee jaar om die ideeen, samen met de Wageningers, waar te maken.