Nieuws - 31 januari 2002

Wetenschapswinkel wil onderzoek naar biofotonen en kristallen

Wetenschapswinkel wil onderzoek naar biofotonen en kristallen

Vervolg van voorpagina

Het onderzoeksrapport dat de Wetenschapswinkel voor de Natuurwetpartij heeft opgesteld over het voorkomen van voorkeuren bij dieren voor gentechvoedsel, adviseert voor het vervolgonderzoek onder meer het gebruik van onorthodoxe onderzoeksmethoden. Zo zouden onderzoekers de kristalvorming van sappen uit gentechplanten moeten bestuderen. Een andere suggestie is het monitoren van de afgifte van biofotonen door gemodificeerde gewassen.

Ir Gerard Straver, die het onderzoek voor de etenschapswinkel heeft geco?rdineerd, vindt niet dat Wageningen UR zich met zulke conclusies diskwalificeert. "Het zijn ongebruikelijke methoden, dat geef ik toe. Misschien zijn ze wetenschappelijk nog niet geaccepteerd. Misschien is de tijd er nog niet rijp voor. Maar waarom zou Wageningen UR ze niet onderzoeken? Als ze niet kloppen, dan wordt dat vanzelf duidelijk."

In de begeleidingscommissie waren dr Jaap van Bruchem en de Natuurwetpartij uitgesproken voorstander van dergelijke onorthodoxe onderzoeksmethoden. Volgens Theo Tromp van de Natuurwetpartij zijn ze onontbeerlijk om de effecten van gentech aan te tonen. "De natuur heeft wetten en regels", aldus Tromp. "Daarom komen de basenparen in het erfelijk materiaal van planten bijvoorbeeld altijd in vaste verhoudingen voor. Als je daar iets aan gaat veranderen, trek je het organisme uit balans op energieniveau. Met alternatieve meetmethoden maak je dat zichtbaar."

De Natuurwetpartij voelde zich echter niet serieus genomen door de begeleidingscommissie en trok zich uiteindelijk terug. Breekpunt was onder meer de keuze voor een literatuuronderzoek. Op de bijeenkomst waarop die beslissing viel, waren de vertegenwoordigers van de partij verhinderd. Op de notulen, die de commissie naar de partij opstuurde, volgde geen reactie. Die kwam pas tijdens een latere bijeenkomst, waarbij de Natuurwetpartij de capaciteiten en integriteit van de onderzoekster, van enkele leden van de begeleidingscommissie en van sommige Wageningse onderzoeksinstituten in twijfel trok.

De vertegenwoordigers van Greenpeace en het Nederlands Platform Gentechnologie, die ook in de commissie zaten, volgden het voorbeeld van de Natuurwetpartij niet na. | W.K.